Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 7464
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 10821
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 12289
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 8798
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 5597
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 9882
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8190
2009-11-28 Въведение gatakka 17361
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 5817
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 17369
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 21770
2009-11-30 Коментари gatakka 7935
2009-11-30 Константи gatakka 6745
2009-11-30 Логически оператори gatakka 9486
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 11413
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 8765
2009-11-30 Математически операции gatakka 9728
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9172
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 10728
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 10908
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 14645
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 25571
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 8696
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 8365
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 11855
2009-11-30 Типове данни gatakka 11312
2009-11-30 Условни оператори gatakka 10332
2009-11-30 Файлови операции gatakka 8653
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 11475
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 7746
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 7881
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 10906
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 9526
2009-11-30 Цикълът while gatakka 10160