Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 7265
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 10653
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 12110
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 8651
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 5431
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 9660
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8011
2009-11-28 Въведение gatakka 17138
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 5654
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 17200
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 21551
2009-11-30 Коментари gatakka 7778
2009-11-30 Константи gatakka 6571
2009-11-30 Логически оператори gatakka 9313
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 11248
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 8616
2009-11-30 Математически операции gatakka 9554
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9012
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 10572
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 10743
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 14449
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 25309
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 8514
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 8209
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 11653
2009-11-30 Типове данни gatakka 11152
2009-11-30 Условни оператори gatakka 10151
2009-11-30 Файлови операции gatakka 8479
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 11291
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 7574
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 7699
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 10726
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 9351
2009-11-30 Цикълът while gatakka 9997