Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 5766
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 5992
2009-11-30 Константи gatakka 6916
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 7653
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 7936
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 8061
2009-11-30 Коментари gatakka 8110
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8376
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 8545
2009-11-30 Файлови операции gatakka 8827
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 8875
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 8945
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 8974
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9366
2009-11-30 Логически оператори gatakka 9700
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 9742
2009-11-30 Математически операции gatakka 9938
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 10108
2009-11-30 Цикълът while gatakka 10377
2009-11-30 Условни оператори gatakka 10532
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 10912
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 11012
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 11090
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 11117
2009-11-30 Типове данни gatakka 11491
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 11616
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 11684
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 12081
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 12475
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 14824
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 17561
2009-11-28 Въведение gatakka 17569
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 21995
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 25824