Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 5607
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 5825
2009-11-30 Константи gatakka 6753
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 7475
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 7757
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 7891
2009-11-30 Коментари gatakka 7943
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8199
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 8375
2009-11-30 Файлови операции gatakka 8661
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 8707
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 8775
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 8807
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9183
2009-11-30 Логически оператори gatakka 9498
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 9536
2009-11-30 Математически операции gatakka 9737
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 9893
2009-11-30 Цикълът while gatakka 10172
2009-11-30 Условни оператори gatakka 10343
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 10737
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 10832
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 10916
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 10920
2009-11-30 Типове данни gatakka 11320
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 11424
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 11486
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 11870
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 12298
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 14655
2009-11-28 Въведение gatakka 17369
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 17379
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 21779
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 25589