Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2009-11-28 Въведение gatakka 17553
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 21973
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 17548
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 25812
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 14810
2009-11-30 Типове данни gatakka 11478
2009-11-30 Математически операции gatakka 9918
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 11072
2009-11-30 Коментари gatakka 8094
2009-11-30 Условни оператори gatakka 10520
2009-11-30 Логически оператори gatakka 9684
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 11099
2009-11-30 Цикълът while gatakka 10362
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 10896
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 11671
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 11601
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 8935
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9351
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 9729
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 10094
2009-11-30 Константи gatakka 6907
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8362
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 10999
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 12064
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 8532
2009-11-30 Файлови операции gatakka 8811
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 8043
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 7920
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 12456
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 8953
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 8856
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 5972
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 5755
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 7641