Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2009-11-28 Въведение gatakka 17361
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 21771
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 17370
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 25572
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 14646
2009-11-30 Типове данни gatakka 11312
2009-11-30 Математически операции gatakka 9728
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 10908
2009-11-30 Коментари gatakka 7936
2009-11-30 Условни оператори gatakka 10333
2009-11-30 Логически оператори gatakka 9486
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 10907
2009-11-30 Цикълът while gatakka 10160
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 10729
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 11475
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 11414
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 8765
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9173
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 9527
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 9882
2009-11-30 Константи gatakka 6746
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8190
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 10821
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 11855
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 8365
2009-11-30 Файлови операции gatakka 8653
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 7881
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 7746
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 12289
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 8799
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 8696
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 5817
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 5598
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 7464