Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2009-11-28 Въведение gatakka 16182
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 20629
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 16369
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 24241
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 13597
2009-11-30 Типове данни gatakka 10329
2009-11-30 Математически операции gatakka 8722
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 9978
2009-11-30 Коментари gatakka 7077
2009-11-30 Условни оператори gatakka 9339
2009-11-30 Логически оператори gatakka 8486
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 9905
2009-11-30 Цикълът while gatakka 9222
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 9856
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 10428
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 10454
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 7927
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 8230
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 8574
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 8662
2009-11-30 Константи gatakka 5791
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 7250
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 9828
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 10798
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 7406
2009-11-30 Файлови операции gatakka 7704
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 6954
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 6897
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 11322
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 7962
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 7750
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 4964
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 4696
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 6499