Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2009-11-28 Въведение gatakka 17554
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 21975
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 17549
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 25813
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 14811
2009-11-30 Типове данни gatakka 11479
2009-11-30 Математически операции gatakka 9919
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 11074
2009-11-30 Коментари gatakka 8095
2009-11-30 Условни оператори gatakka 10521
2009-11-30 Логически оператори gatakka 9685
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 11100
2009-11-30 Цикълът while gatakka 10363
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 10897
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 11672
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 11603
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 8936
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9352
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 9731
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 10095
2009-11-30 Константи gatakka 6909
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8363
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 11000
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 12065
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 8533
2009-11-30 Файлови операции gatakka 8812
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 8044
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 7921
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 12457
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 8954
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 8857
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 5973
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 5756
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 7642