Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 9850
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 7743
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 8000
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 10821
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 10949
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 14611
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 9852
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 9962
2009-11-30 Файлови операции gatakka 10862
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 10568
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 14424
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 13223
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 10450
2009-11-30 Константи gatakka 8916
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 12566
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 11893
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 11432
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 11000
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 13906
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 13921
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 12985
2009-11-30 Цикълът while gatakka 12516
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 13299
2009-11-30 Логически оператори gatakka 11935
2009-11-30 Условни оператори gatakka 12725
2009-11-30 Коментари gatakka 10246
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 13276
2009-11-30 Математически операции gatakka 12113
2009-11-30 Типове данни gatakka 13695
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 17245
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 28628
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 19611
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 25039
2009-11-28 Въведение gatakka 20425