Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 8179
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 6255
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 6477
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 9377
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 9504
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 13043
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 8435
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 8585
2009-11-30 Файлови операции gatakka 9362
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 9076
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 12693
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 11577
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8931
2009-11-30 Константи gatakka 7435
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 10718
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 10304
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9906
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 9499
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 12195
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 12274
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 11456
2009-11-30 Цикълът while gatakka 10978
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 11725
2009-11-30 Логически оператори gatakka 10311
2009-11-30 Условни оператори gatakka 11088
2009-11-30 Коментари gatakka 8626
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 11669
2009-11-30 Математически операции gatakka 10533
2009-11-30 Типове данни gatakka 12060
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 15417
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 26561
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 18098
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 22770
2009-11-28 Въведение gatakka 18301