Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 7729
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 5832
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 6051
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 8948
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 9049
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 12551
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 8010
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 8137
2009-11-30 Файлови операции gatakka 8895
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 8619
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 12157
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 11092
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8448
2009-11-30 Константи gatakka 6991
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 10202
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 9816
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9439
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 9026
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 11691
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 11762
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 10989
2009-11-30 Цикълът while gatakka 10451
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 11201
2009-11-30 Логически оператори gatakka 9788
2009-11-30 Условни оператори gatakka 10608
2009-11-30 Коментари gatakka 8185
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 11162
2009-11-30 Математически операции gatakka 10020
2009-11-30 Типове данни gatakka 11571
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 14897
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 25928
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 17638
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 22085
2009-11-28 Въведение gatakka 17668