Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 7165
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 5330
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 5559
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 8417
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 8559
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 12011
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 7471
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 7602
2009-11-30 Файлови операции gatakka 8384
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 8102
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 11545
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 10555
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 7919
2009-11-30 Константи gatakka 6472
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 9553
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 9260
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 8908
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 8516
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 11153
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 11194
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 10475
2009-11-30 Цикълът while gatakka 9903
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 10622
2009-11-30 Логически оператори gatakka 9218
2009-11-30 Условни оператори gatakka 10046
2009-11-30 Коментари gatakka 7686
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 10629
2009-11-30 Математически операции gatakka 9452
2009-11-30 Типове данни gatakka 11045
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 14338
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 25157
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 17094
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 21421
2009-11-28 Въведение gatakka 17006