Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 9707
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 7641
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 7900
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 10731
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 10853
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 14506
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 9759
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 9877
2009-11-30 Файлови операции gatakka 10766
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 10479
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 14325
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 13108
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 10353
2009-11-30 Константи gatakka 8822
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 12480
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 11797
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 11346
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 10911
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 13816
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 13830
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 12898
2009-11-30 Цикълът while gatakka 12416
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 13200
2009-11-30 Логически оператори gatakka 11834
2009-11-30 Условни оператори gatakka 12635
2009-11-30 Коментари gatakka 10155
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 13185
2009-11-30 Математически операции gatakka 12015
2009-11-30 Типове данни gatakka 13597
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 17142
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 28517
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 19522
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 24917
2009-11-28 Въведение gatakka 20297