Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 8344
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 6397
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 6617
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 9516
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 9662
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 13220
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 8593
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 8747
2009-11-30 Файлови операции gatakka 9525
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 9234
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 12874
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 11755
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 9088
2009-11-30 Константи gatakka 7583
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 10955
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 10476
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 10079
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 9662
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 12434
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 12485
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 11624
2009-11-30 Цикълът while gatakka 11167
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 11920
2009-11-30 Логически оператори gatakka 10532
2009-11-30 Условни оператори gatakka 11317
2009-11-30 Коментари gatakka 8858
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 11868
2009-11-30 Математически операции gatakka 10727
2009-11-30 Типове данни gatakka 12258
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 15680
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 26883
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 18263
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 23096
2009-11-28 Въведение gatakka 18623