Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 10527
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 8365
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 8661
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 11447
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 11579
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 15269
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 10515
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 10561
2009-11-30 Файлови операции gatakka 11522
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 11244
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 15161
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 13925
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 11111
2009-11-30 Константи gatakka 9537
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 13193
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 12554
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 12084
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 11639
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 14550
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 14592
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 13632
2009-11-30 Цикълът while gatakka 13161
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 13929
2009-11-30 Логически оператори gatakka 12594
2009-11-30 Условни оператори gatakka 13414
2009-11-30 Коментари gatakka 10879
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 13944
2009-11-30 Математически операции gatakka 12765
2009-11-30 Типове данни gatakka 14364
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 17999
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 29452
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 20249
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 25868
2009-11-28 Въведение gatakka 21249