Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 8780
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 6763
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 6998
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 9917
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 10054
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 13616
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 8966
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 9125
2009-11-30 Файлови операции gatakka 9945
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 9664
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 13357
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 12214
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 9495
2009-11-30 Константи gatakka 8007
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 11435
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 10905
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 10507
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 10076
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 12900
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 12908
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 12062
2009-11-30 Цикълът while gatakka 11552
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 12317
2009-11-30 Логически оператори gatakka 10941
2009-11-30 Условни оператори gatakka 11730
2009-11-30 Коментари gatakka 9293
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 12300
2009-11-30 Математически операции gatakka 11144
2009-11-30 Типове данни gatakka 12680
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 16142
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 27403
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 18645
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 23722
2009-11-28 Въведение gatakka 19162