Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 6844
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 5025
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 5264
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 8113
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 8269
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 11686
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 7185
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 7296
2009-11-30 Файлови операции gatakka 8074
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 7762
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 11160
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 10221
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 7597
2009-11-30 Константи gatakka 6160
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 9199
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 8929
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 8592
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 8222
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 10802
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 10831
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 10180
2009-11-30 Цикълът while gatakka 9582
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 10280
2009-11-30 Логически оператори gatakka 8874
2009-11-30 Условни оператори gatakka 9703
2009-11-30 Коментари gatakka 7378
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 10314
2009-11-30 Математически операции gatakka 9098
2009-11-30 Типове данни gatakka 10684
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 13974
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 24673
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 16757
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 21002
2009-11-28 Въведение gatakka 16575