Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 7552
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 5667
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 5892
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 8775
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 8870
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 12361
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 7823
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 7952
2009-11-30 Файлови операции gatakka 8722
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 8439
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 11952
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 10903
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8272
2009-11-30 Константи gatakka 6822
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 9981
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 9627
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9266
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 8848
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 11505
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 11570
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 10812
2009-11-30 Цикълът while gatakka 10248
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 11003
2009-11-30 Логически оператори gatakka 9592
2009-11-30 Условни оператори gatakka 10434
2009-11-30 Коментари gatakka 8010
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 10988
2009-11-30 Математически операции gatakka 9818
2009-11-30 Типове данни gatakka 11393
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 14720
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 25683
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 17455
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 21867
2009-11-28 Въведение gatakka 17451