Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 8111
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 6191
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 6413
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 9313
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 9424
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 12956
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 8369
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 8515
2009-11-30 Файлови операции gatakka 9287
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 8998
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 12595
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 11490
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8844
2009-11-30 Константи gatakka 7365
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 10631
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 10227
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9845
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 9427
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 12125
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 12195
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 11382
2009-11-30 Цикълът while gatakka 10890
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 11647
2009-11-30 Логически оператори gatakka 10222
2009-11-30 Условни оператори gatakka 11002
2009-11-30 Коментари gatakka 8559
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 11596
2009-11-30 Математически операции gatakka 10450
2009-11-30 Типове данни gatakka 11982
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 15330
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 26459
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 18022
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 22633
2009-11-28 Въведение gatakka 18200