Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 7373
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 5524
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 5745
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 8619
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 8731
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 12211
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 7671
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 7805
2009-11-30 Файлови операции gatakka 8586
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 8304
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 11777
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 10754
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8120
2009-11-30 Константи gatakka 6676
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 9783
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 9451
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9098
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 8705
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 11342
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 11395
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 10666
2009-11-30 Цикълът while gatakka 10091
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 10840
2009-11-30 Логически оператори gatakka 9417
2009-11-30 Условни оператори gatakka 10261
2009-11-30 Коментари gatakka 7866
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 10834
2009-11-30 Математически операции gatakka 9655
2009-11-30 Типове данни gatakka 11243
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 14568
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 25468
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 17294
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 21675
2009-11-28 Въведение gatakka 17273