Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 10179
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 8033
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 8323
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 11096
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 11244
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 14914
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 10161
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 10233
2009-11-30 Файлови операции gatakka 11160
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 10880
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 14771
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 13531
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 10743
2009-11-30 Константи gatakka 9187
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 12837
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 12173
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 11719
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 11271
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 14183
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 14214
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 13271
2009-11-30 Цикълът while gatakka 12793
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 13583
2009-11-30 Логически оператори gatakka 12230
2009-11-30 Условни оператори gatakka 13039
2009-11-30 Коментари gatakka 10527
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 13579
2009-11-30 Математически операции gatakka 12410
2009-11-30 Типове данни gatakka 13996
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 17594
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 28998
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 19885
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 25399
2009-11-28 Въведение gatakka 20778