Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 6687
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 4872
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 5125
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 7949
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 8141
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 11524
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 7055
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 7134
2009-11-30 Файлови операции gatakka 7907
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 7592
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 10993
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 10051
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 7458
2009-11-30 Константи gatakka 5997
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 8946
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 8763
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 8441
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 8090
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 10659
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 10657
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 10043
2009-11-30 Цикълът while gatakka 9421
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 10101
2009-11-30 Логически оператори gatakka 8712
2009-11-30 Условни оператори gatakka 9553
2009-11-30 Коментари gatakka 7254
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 10165
2009-11-30 Математически операции gatakka 8934
2009-11-30 Типове данни gatakka 10521
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 13819
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 24487
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 16577
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 20836
2009-11-28 Въведение gatakka 16417