Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 9220
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 7207
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 7420
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 10347
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 10484
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 14054
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 9395
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 9543
2009-11-30 Файлови операции gatakka 10371
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 10070
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 13806
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 12653
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 9925
2009-11-30 Константи gatakka 8439
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 11932
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 11364
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 10944
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 10510
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 13351
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 13371
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 12504
2009-11-30 Цикълът while gatakka 11999
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 12778
2009-11-30 Логически оператори gatakka 11410
2009-11-30 Условни оператори gatakka 12188
2009-11-30 Коментари gatakka 9748
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 12774
2009-11-30 Математически операции gatakka 11612
2009-11-30 Типове данни gatakka 13142
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 16626
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 27900
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 19106
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 24279
2009-11-28 Въведение gatakka 19669