Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 8240
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 6310
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 6530
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 9426
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 9556
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 13105
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 8490
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 8640
2009-11-30 Файлови операции gatakka 9417
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 9125
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 12752
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 11636
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8985
2009-11-30 Константи gatakka 7476
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 10800
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 10370
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9971
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 9551
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 12275
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 12334
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 11522
2009-11-30 Цикълът while gatakka 11044
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 11791
2009-11-30 Логически оператори gatakka 10386
2009-11-30 Условни оператори gatakka 11178
2009-11-30 Коментари gatakka 8703
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 11744
2009-11-30 Математически операции gatakka 10604
2009-11-30 Типове данни gatakka 12138
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 15528
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 26713
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 18170
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 22893
2009-11-28 Въведение gatakka 18459