Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 9956
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 7834
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 8116
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 10906
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 11044
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 14696
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 9945
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 10045
2009-11-30 Файлови операции gatakka 10967
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 10694
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 14561
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 13343
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 10555
2009-11-30 Константи gatakka 8993
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 12660
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 11995
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 11535
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 11094
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 14008
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 14026
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 13088
2009-11-30 Цикълът while gatakka 12606
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 13395
2009-11-30 Логически оператори gatakka 12027
2009-11-30 Условни оператори gatakka 12830
2009-11-30 Коментари gatakka 10347
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 13383
2009-11-30 Математически операции gatakka 12218
2009-11-30 Типове данни gatakka 13801
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 17372
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 28776
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 19699
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 25174
2009-11-28 Въведение gatakka 20558