Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 10724
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 8549
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 8890
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 11629
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 11760
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 15452
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 10706
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 10742
2009-11-30 Файлови операции gatakka 11704
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 11423
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 15369
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 14123
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 11300
2009-11-30 Константи gatakka 9729
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 13397
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 12755
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 12273
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 11819
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 14766
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 14789
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 13820
2009-11-30 Цикълът while gatakka 13353
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 14112
2009-11-30 Логически оператори gatakka 12785
2009-11-30 Условни оператори gatakka 13607
2009-11-30 Коментари gatakka 11070
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 14134
2009-11-30 Математически операции gatakka 12980
2009-11-30 Типове данни gatakka 14576
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 18214
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 29663
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 20439
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 26165
2009-11-28 Въведение gatakka 21482