Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 9495
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 7472
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 7702
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 10582
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 10709
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 14343
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 9617
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 9754
2009-11-30 Файлови операции gatakka 10603
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 10302
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 14098
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 12907
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 10158
2009-11-30 Константи gatakka 8655
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 12259
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 11614
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 11164
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 10743
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 13602
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 13616
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 12738
2009-11-30 Цикълът while gatakka 12247
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 13038
2009-11-30 Логически оператори gatakka 11671
2009-11-30 Условни оператори gatakka 12453
2009-11-30 Коментари gatakka 9994
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 13007
2009-11-30 Математически операции gatakka 11854
2009-11-30 Типове данни gatakka 13402
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 16920
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 28252
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 19338
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 24625
2009-11-28 Въведение gatakka 20033