Покажи всички категории
36 урока в категория OOP
добавен име автор гледания
2011-10-18 Call магически метод в ООП - урок 9 gatakka 4198
2011-10-13 Get, set магически методи в ООП - урок 8 gatakka 4896
2010-11-30 MVC - Обяснение на Иван - Gatakka gatakka 7632
2011-10-13 Public, private, protected в ООП - урок 7 gatakka 4391
2010-01-12 Singleton и Registry Шаблони gatakka 6960
2011-11-10 Try Catch Throw - ООП Урок 21 gatakka 4749
2011-11-10 Type Hinting - ООП Урок 23 gatakka 3861
2011-10-21 Абстрактни класове в ООП - урок 13 gatakka 4391
2010-01-06 Абстрактни класове и интерфейси gatakka 6768
2009-12-27 Въведение в Обектно Ориентираното Програмиране gatakka 11367
2011-10-07 Въведение в ООП - урок 1 gatakka 6243
2011-10-23 Декоратор (decorator) шаблон в ООП - урок 19 gatakka 4470
2011-10-21 Документиране на методи и свойства в ООП - урок 15 gatakka 3777
2010-11-27 Запознаване с магическия метод __invoke Стоян 4166
2011-10-19 Интерфейси в ООП - урок 12 gatakka 4501
2011-10-18 Ключовата дума parent в ООП - урок 11 gatakka 4032
2010-10-12 Константи в Обектите Стоян 4162
2009-12-27 Конструктор gatakka 7727
2011-10-09 Конструктори и деструктори в ООП - урок 4 gatakka 4732
2010-01-06 Магически методи gatakka 5698
2011-10-10 Наследяване в ООП - урок 5 gatakka 4362
2009-12-27 Наследяване на Клас (extends) gatakka 6956
2011-11-10 Областите от имена (namespace) - ООП урок 22 gatakka 4173
2011-10-09 ООП - Hello World - урок 2 gatakka 5492
2011-10-10 Презаписване на методи в ООП - урок 6 gatakka 4320
2011-10-21 Проверка на типовете обекти в ООП - урок 14 gatakka 3818
2011-11-10 Променливи променливи - ООП Урок 25 gatakka 4866
2009-12-27 Първият ни Kлас gatakka 9941
2011-10-23 Регистри (registry) шаблон в ООП - урок 18 gatakka 4604
2011-10-09 Свойства в ООП - урок 3 gatakka 5378
2011-11-10 Сериализация на обекти - ООП Урок 24 gatakka 3888
2011-10-23 Сингълтон (singleton) шаблон в ООП - урок 17 gatakka 4761
2011-10-23 Скриване на свойства в ООП - урок 16 gatakka 3840
2009-12-27 Статични методи и свойства gatakka 6853
2011-10-18 Статични методи и свойства в ООП - урок 10 gatakka 4433
2011-10-23 Фабрика (factory) шаблон в ООП - урок 20 gatakka 4461