Покажи всички категории
36 урока в категория OOP
добавен име автор гледания
2011-11-10 Променливи променливи - ООП Урок 25 gatakka 5334
2011-11-10 Сериализация на обекти - ООП Урок 24 gatakka 4304
2011-11-10 Type Hinting - ООП Урок 23 gatakka 4286
2011-11-10 Областите от имена (namespace) - ООП урок 22 gatakka 4629
2011-11-10 Try Catch Throw - ООП Урок 21 gatakka 5202
2011-10-23 Фабрика (factory) шаблон в ООП - урок 20 gatakka 4890
2011-10-23 Декоратор (decorator) шаблон в ООП - урок 19 gatakka 4902
2011-10-23 Регистри (registry) шаблон в ООП - урок 18 gatakka 5024
2011-10-23 Сингълтон (singleton) шаблон в ООП - урок 17 gatakka 5186
2011-10-23 Скриване на свойства в ООП - урок 16 gatakka 4250
2011-10-21 Документиране на методи и свойства в ООП - урок 15 gatakka 4210
2011-10-21 Проверка на типовете обекти в ООП - урок 14 gatakka 4238
2011-10-21 Абстрактни класове в ООП - урок 13 gatakka 4847
2011-10-19 Интерфейси в ООП - урок 12 gatakka 4959
2011-10-18 Ключовата дума parent в ООП - урок 11 gatakka 4478
2011-10-18 Статични методи и свойства в ООП - урок 10 gatakka 4875
2011-10-18 Call магически метод в ООП - урок 9 gatakka 4687
2011-10-13 Get, set магически методи в ООП - урок 8 gatakka 5344
2011-10-13 Public, private, protected в ООП - урок 7 gatakka 4866
2011-10-10 Презаписване на методи в ООП - урок 6 gatakka 4813
2011-10-10 Наследяване в ООП - урок 5 gatakka 4828
2011-10-09 Конструктори и деструктори в ООП - урок 4 gatakka 5210
2011-10-09 Свойства в ООП - урок 3 gatakka 5878
2011-10-09 ООП - Hello World - урок 2 gatakka 5996
2011-10-07 Въведение в ООП - урок 1 gatakka 6759
2010-11-30 MVC - Обяснение на Иван - Gatakka gatakka 8151
2010-11-27 Запознаване с магическия метод __invoke Стоян 4690
2010-10-12 Константи в Обектите Стоян 4677
2010-01-12 Singleton и Registry Шаблони gatakka 7528
2010-01-06 Магически методи gatakka 6220
2010-01-06 Абстрактни класове и интерфейси gatakka 7376
2009-12-27 Статични методи и свойства gatakka 7397
2009-12-27 Наследяване на Клас (extends) gatakka 7544
2009-12-27 Конструктор gatakka 8296
2009-12-27 Първият ни Kлас gatakka 10482
2009-12-27 Въведение в Обектно Ориентираното Програмиране gatakka 12065