Покажи всички категории
36 урока в категория OOP
добавен име автор гледания
2011-11-10 Променливи променливи - ООП Урок 25 gatakka 4023
2011-11-10 Сериализация на обекти - ООП Урок 24 gatakka 3124
2011-11-10 Type Hinting - ООП Урок 23 gatakka 3117
2011-11-10 Областите от имена (namespace) - ООП урок 22 gatakka 3465
2011-11-10 Try Catch Throw - ООП Урок 21 gatakka 3943
2011-10-23 Фабрика (factory) шаблон в ООП - урок 20 gatakka 3736
2011-10-23 Декоратор (decorator) шаблон в ООП - урок 19 gatakka 3742
2011-10-23 Регистри (registry) шаблон в ООП - урок 18 gatakka 3796
2011-10-23 Сингълтон (singleton) шаблон в ООП - урок 17 gatakka 3990
2011-10-23 Скриване на свойства в ООП - урок 16 gatakka 3101
2011-10-21 Документиране на методи и свойства в ООП - урок 15 gatakka 3001
2011-10-21 Проверка на типовете обекти в ООП - урок 14 gatakka 3111
2011-10-21 Абстрактни класове в ООП - урок 13 gatakka 3624
2011-10-19 Интерфейси в ООП - урок 12 gatakka 3723
2011-10-18 Ключовата дума parent в ООП - урок 11 gatakka 3323
2011-10-18 Статични методи и свойства в ООП - урок 10 gatakka 3725
2011-10-18 Call магически метод в ООП - урок 9 gatakka 3461
2011-10-13 Get, set магически методи в ООП - урок 8 gatakka 4172
2011-10-13 Public, private, protected в ООП - урок 7 gatakka 3573
2011-10-10 Презаписване на методи в ООП - урок 6 gatakka 3547
2011-10-10 Наследяване в ООП - урок 5 gatakka 3564
2011-10-09 Конструктори и деструктори в ООП - урок 4 gatakka 3936
2011-10-09 Свойства в ООП - урок 3 gatakka 4492
2011-10-09 ООП - Hello World - урок 2 gatakka 4630
2011-10-07 Въведение в ООП - урок 1 gatakka 5351
2010-11-30 MVC - Обяснение на Иван - Gatakka gatakka 6775
2010-11-27 Запознаване с магическия метод __invoke Стоян 3276
2010-10-12 Константи в Обектите Стоян 3293
2010-01-12 Singleton и Registry Шаблони gatakka 6123
2010-01-06 Магически методи gatakka 4890
2010-01-06 Абстрактни класове и интерфейси gatakka 5812
2009-12-27 Статични методи и свойства gatakka 5923
2009-12-27 Наследяване на Клас (extends) gatakka 6034
2009-12-27 Конструктор gatakka 6805
2009-12-27 Първият ни Kлас gatakka 8872
2009-12-27 Въведение в Обектно Ориентираното Програмиране gatakka 10204