Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 7864
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 5958
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 6184
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 9078
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 9183
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 12693
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 8147
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 8280
2009-11-30 Файлови операции gatakka 9030
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 8759
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 12306
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 11223
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8577
2009-11-30 Константи gatakka 7125
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 10355
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 9959
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9575
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 9161
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 11827
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 11910
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 11125
2009-11-30 Цикълът while gatakka 10603
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 11350
2009-11-30 Логически оператори gatakka 9947
2009-11-30 Условни оператори gatakka 10743
2009-11-30 Коментари gatakka 8321
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 11313
2009-11-30 Математически операции gatakka 10179
2009-11-30 Типове данни gatakka 11717
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 15041
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 26117
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 17781
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 22252
2009-11-28 Въведение gatakka 17834