Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 7643
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 5757
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 5977
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 8862
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 8960
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 12463
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 7926
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 8049
2009-11-30 Файлови операции gatakka 8813
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 8536
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 12069
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 11002
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8365
2009-11-30 Константи gatakka 6910
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 10099
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 9735
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9357
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 8938
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 11607
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 11674
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 10899
2009-11-30 Цикълът while gatakka 10366
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 11104
2009-11-30 Логически оператори gatakka 9689
2009-11-30 Условни оператори gatakka 10522
2009-11-30 Коментари gatakka 8097
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 11078
2009-11-30 Математически операции gatakka 9924
2009-11-30 Типове данни gatakka 11483
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 14816
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 25815
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 17552
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 21978
2009-11-28 Въведение gatakka 17558