Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 8172
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 6249
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 6470
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 9369
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 9493
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 13036
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 8424
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 8579
2009-11-30 Файлови операции gatakka 9355
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 9065
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 12683
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 11567
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 8920
2009-11-30 Константи gatakka 7428
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 10706
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 10296
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 9899
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 9491
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 12187
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 12262
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 11447
2009-11-30 Цикълът while gatakka 10972
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 11717
2009-11-30 Логически оператори gatakka 10301
2009-11-30 Условни оператори gatakka 11078
2009-11-30 Коментари gatakka 8620
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 11661
2009-11-30 Математически операции gatakka 10526
2009-11-30 Типове данни gatakka 12050
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 15409
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 26554
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 18090
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 22763
2009-11-28 Въведение gatakka 18289