Покажи всички категории

Hello World на Go


Оценка 4 от максимум 5. Общо гласували: 16.

добавен:
2010-09-06 11:41:19
прегледи:
6211
автор:
ivan.h

В тази статия ще представя примерна програма на GO, и ще обясня как тя работи, кое за какво служи и защо така става. Първата програма ще извете в конзолата съобщението Hello world.

Това е програмата:

package main
import "fmt"
//това е коментар на един ред
func main() {
    fmt.Printf("Hello, worldn")
    /*
    Това е коментар на няколко реда

    */
    fmt.Printf("%d %d %gn", 1, 2, 3.5)
    fmt.Print(1, " ", 2, " ", 3.5, "n")
    fmt.Println(1, 2, 3.5)
}

Стандартинте функции в GO са подредени в пакети. Всеки път когато създадете нов файл той трябва да започва с реда package "име на пакета (в случая вашият)". Import служи за вмъкване на пакети в пропграмата.На сайта можете да разгледате всички пакети на GO (официалните). В случая пакетът, който импортираме е "fmt" . Той трябва да се поставя в двойни кавички. Fmt разполага с функции които са за изход в конзолата, примерно:
Print, Printf, Println, Sprint, Sprintln, Fprint, Fprintln и други.

Достъпването на функцията става като преди това се напише пакета, в който тя се намира. Ако е в пакет fmt и ни трябва функцията Println пишем следното: fmt.Println().
След като е функция е нормално да и зададем някаква стойност. Стойностите, ако са текст, се пишат в двойни кавички. Функцията main вероятно ви е позната от други езици, така че няма да я обяснявам. Както забелязвате след всеки ред не е задължително да поставяме точка и запетая. По думите на създателите на езика GO знака ";" е за компилаторите не за хората.
Коментарите на GO са подобни в други езици. Примерно // (две наклонени черти) е коментар на един ред. /**/ а този знак е за коментар на много редове.

Следва списък с ключувите думи в Go:
break default func interface select case defer go map struct chan else goto package switch const fallthrough if range type continue for import return var

Операторите в Go

binary_op = log_op | com_op | rel_op | add_op | mul_op
log_op = "||" | "&&"
com_op = "<-"
rel_op = "==" | "!=" | "="
add_op = "+" | "-" | "|" | "^"
mul_op = "*" | "/" | "%" | " | "&" | "&^"
unary_op = "+" | "-" | "!" | "^" | "*" | "&" | "<-"

Литерали

a U+0007 alert or bell
b U+0008 backspace
f U+000C form feed
n U+000A line feed or newline
r U+000D carriage return
t U+0009 horizontal tab
v U+000b vertical tab
\ U+005c backslash
' U+0027 single quote (valid escape only within character literals)
" U+0022 double quote (valid escape only within string literals)