Готови решения > Web системи за всички

Wordpress post grid without plugins

(1/1)

maria11:
Здравейте  :)
Искам  в wp темата ми да направя ето такова нещо https://www.kulinarno-joana.com/, страница, в която има картинка от поста, част от текста на поста и малко мета информация. Четох и опитвах, но не успях да реализирам така желания грид от постове без плъгини.

--- Код: PHP ---// Build our basic custom query arguments$custom_query_args = array(         'posts_per_page' => 9, // Number of related posts to display        'post__not_in' => array($post->ID), // Ensure that the current post is not displayed        'orderby' => 'rand', // Randomize the results);// Initiate the custom query$custom_query = new WP_Query( $custom_query_args ); // Run the loop and output data for the resultsif ( $custom_query->have_posts() ) : ?>        <?php while ( $custom_query->have_posts() ) : $custom_query->the_post();?>                <?php if ( has_post_thumbnail() ) { ?>                 <div class="grid-post">                        <a href="<?php the_permalink(); ?>"> <?php the_post_thumbnail( 'medium' ); ?></a>                <?php } ?>                <span class="entry-date"><?php echo get_the_date(); ?></span>                 <a href="<?php the_permalink(); ?>"><b><?php the_title(); ?></b></a>        <?php endwhile; ?><?php else : ?>                <p>Sorry, no related articles to display.</p></div><?php endif;// Reset postdatawp_reset_postdata();във front-page.php  имам кода от по-горе.  ::) Объркала ли съм нещо?!

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия