Автор Тема: fatal error: time.h: No such file or directory  (Прочетена 8663 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

jazzman

 • Hero Member
 • *****
 • Благодарности
 • -Казани: 25
 • -Получени: 190
 • Публикации: 3624
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #15 -: 10 Ноември 2016, 03:48:09 »
Добре стигнах до тук:

Код: C
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <math.h>
 3. #include <avr/io.h>
 4. #include <util/delay.h>
 5.  
 6. #define NUM_READINGS 10
 7. #define ADC_CHANNEL 0
 8. #define USART_BAUDRATE 9600
 9. #define UBRR_VALUE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
 10. #define RX_BUFF_SIZE 50
 11.  
 12. void USART0Init(void)
 13.  
 14. {
 15.  
 16. // Set baud rate
 17.  
 18. UBRR0H = (uint8_t)(UBRR_VALUE>>8);
 19.  
 20. UBRR0L = (uint8_t)UBRR_VALUE;
 21.  
 22. // Set frame format to 8 data bits, no parity, 1 stop bit
 23.  
 24. UCSR0C |= (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
 25.  
 26. //enable transmission and reception
 27.  
 28. UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
 29.  
 30. }
 31.  
 32. void USART0SendByte(char u8Data, FILE *stream) {
 33.  
 34.     if(u8Data == '\n')
 35.     {
 36.         USART0SendByte('\r', stream);
 37.     }
 38.     //wait while previous byte is completed
 39.     while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0))){};
 40.     // Transmit data
 41.     UDR0 = u8Data;
 42. }
 43.  
 44. uint8_t USART0ReceiveByte() {
 45.  
 46. // Wait for byte to be received
 47.  
 48. while(!(UCSR0A&(1<<RXC0))){};
 49.  
 50. // Return received data
 51.  
 52. return UDR0;
 53.  
 54. }
 55.  
 56. void InitADC(void) {
 57.  
 58.         // Select Vref=AVcc
 59.         ADMUX |= (1<<REFS0);
 60.         //set prescaller to 128 and enable ADC
 61.         ADCSRA |= (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)|(1<<ADEN);    
 62. }
 63.      
 64. uint16_t ReadADC(uint8_t ADCchannel) {
 65.        
 66.         ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | (ADCchannel & 0x0F);
 67.    
 68.         ADCSRA |= (1<<ADSC);
 69.      
 70.         while( ADCSRA & (1<<ADSC) );
 71.        
 72.         return ADC;
 73. }
 74.  
 75. float ReadAndReturnAVG(uint8_t channel,  uint16_t *values, int sizeOfValues) {
 76.  
 77.        int i = 0;
 78.        
 79.        int  total = 0;
 80.  
 81.        float average = 0.0f;
 82.  
 83.         for (i = 0; i < sizeOfValues; i++) {
 84.  
 85.             values[i] = ReadADC(channel); // тука може да ползваме функцията ReadADC,защото
 86.                                            
 87.             total = total + values[i];    // няма нужда от екстра loop за сбора
 88.             _delay_ms(300);
 89.         }
 90.  
 91.         average = (float)total / (float)sizeOfValues;
 92.  
 93.         return average;
 94.        
 95. }
 96.  
 97. //set stream pointer
 98. FILE usart0_str = FDEV_SETUP_STREAM(USART0SendByte, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
 99.  
 100. int main (void)
 101. {
 102.  
 103. DDRB = 0xff; // Set Port B as Output
 104.  
 105. PORTB = 0x00;
 106.  
 107. //initialize ADC
 108. InitADC();
 109.  
 110. float sensorData = 0.0f;
 111.  
 112. int reading;
 113.  
 114. uint16_t values[NUM_READINGS] = {0};
 115.  
 116. //Initialize USART0
 117.  
 118. USART0Init();
 119.  
 120. while(1) {
 121.  
 122. // Receive data
 123. //u8TempData = USART0ReceiveByte();
 124.  
 125. stdout = &usart0_str;
 126.  
 127. sensorData = ReadAndReturnAVG(ADC_CHANNEL, values, NUM_READINGS);
 128.  
 129. reading = ISR();
 130.  
 131. printf("mV: %d reading: %d\n", (int)(round(sensorData)),reading);
 132.  
 133. //Increment received data
 134.  
 135. //u8TempData++;
 136.  
 137. //Send back to terminal
 138. //USART0SendByte(u8TempData);
 139.   }
 140. }
 141.  
 142. volatile unsigned char lineBuffer[RX_BUFF_SIZE] = {0};
 143.  
 144. volatile uint8_t idx = 0;
 145.  
 146. ISR(USART_RXC_vect)
 147. {
 148.   unsigned char c;
 149.   c = UDR0;                              // четем от регистъра съдържащ полученият байт
 150.   lineBuffer[idx] = c;                  // пишем го в буфера
 151.   idx++;
 152.    if(c == '\n') {                       // ако видим line feed , значи сме прочели цял ред -> цяла команда
 153.      lineBuffer[idx] = '\0';            // терминираме стринга с една 0
 154.     // interpretCmd(lineBuffer);          // интерпретираме командата
 155.      idx = 0;                           // зануляваме индекса, за да пишем от началото на буфера при следващ получен байт
 156.   }
 157. return (int) lineBuffer;
 158. }
 159.  

Резултата е този:

Цитат
mV: 150 reading: 291
mV: 150 reading: 291
mV: 150 reading: 291
mV: 150 reading: 291
mV: 150 reading: 291
mV: 150 reading: 291
mV: 150 reading: 291
mV: 150 reading: 291
mV: 150 reading: 291
mV: 150 reading: 291


Ако въведа някакъв произволен номер в терминала, да речем - echo 87 > /dev/ttyACM0

Стойноста на reading-a не се променя.

Идеята тук е да съпоставя стойноста въведена в терминала с тази от сензора.
« Последна редакция: 10 Ноември 2016, 03:49:42 от jazzman »
Java is to Javascript as fun is to funeral.

http://nau4i.me/forum/index.php/topic,15129.0.html

jazzman

 • Hero Member
 • *****
 • Благодарности
 • -Казани: 25
 • -Получени: 190
 • Публикации: 3624
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #16 -: 10 Ноември 2016, 03:58:13 »
Примерно с този код съм способен да вкарвам и чета командите писани в терминала, но не ми идва на акъла как да взема и да съпоставя стойностите излизащи от сензора:


Код: C
 1. #include <avr/io.h>
 2. #define USART_BAUDRATE 9600
 3. #define UBRR_VALUE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
 4. void USART0Init(void)
 5. {
 6. // Set baud rate
 7. UBRR0H = (uint8_t)(UBRR_VALUE>>8);
 8. UBRR0L = (uint8_t)UBRR_VALUE;
 9. // Set frame format to 8 data bits, no parity, 1 stop bit
 10. UCSR0C |= (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
 11. //enable transmission and reception
 12. UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
 13. }
 14. void USART0SendByte(uint8_t u8Data)
 15. {
 16. //wait while previous byte is completed
 17. while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0))){};
 18. // Transmit data
 19. UDR0 = u8Data;
 20. }
 21. uint8_t USART0ReceiveByte()
 22. {
 23. // Wait for byte to be received
 24. while(!(UCSR0A&(1<<RXC0))){};
 25. // Return received data
 26. return UDR0;
 27. }
 28. int main (void)
 29. {
 30. uint8_t u8TempData;
 31. //Initialize USART0
 32. USART0Init();
 33.     while(1)
 34.     {
 35.         // Receive data
 36.                 u8TempData = USART0ReceiveByte();
 37.                 // Increment received data
 38.                 u8TempData++;
 39.                 //Send back to terminal
 40.         USART0SendByte(u8TempData);
 41.     }
 42.  
 43.  
 44.  


Код: Bash
 1. dimt@dimt-Satellite-L670 ~/arduino $ echo 87 > /dev/ttyACM0
 2. dimt@dimt-Satellite-L670 ~/arduino $ echo 10 > /dev/ttyACM0
 3. dimt@dimt-Satellite-L670 ~/arduino $ echo 9 > /dev/ttyACM0
 4. dimt@dimt-Satellite-L670 ~/arduino $ echo 1 > /dev/ttyACM0
 5. dimt@dimt-Satellite-L670 ~/arduino $ echo 2 > /dev/ttyACM0
 6. dimt@dimt-Satellite-L670 ~/arduino $ echo 3 > /dev/ttyACM0
 7.  
 8. // output
 9.  
 10. dimt@dimt-Satellite-L670 ~/arduino $ cat /dev/ttyACM0
 11. 87
 12. 10
 13. 9
 14. 1
 15. 2
 16. 3
 17.  

Брадъре идея знам, че имаш :)
Java is to Javascript as fun is to funeral.

http://nau4i.me/forum/index.php/topic,15129.0.html

kjufte

 • Sr. Member
 • ****
 • Благодарности
 • -Казани: 1
 • -Получени: 51
 • Публикации: 308
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #17 -: 10 Ноември 2016, 20:44:08 »
Ако искаш това, което е получено да го пишеш като ехо обратно, то трябва примерно този ред
Код: C
 1. interpretCmd(lineBuffer);
да замениш с този
Код: C
 1. printf("echo: %s\n", lineBuffer);

Ако искаш да правиш нещо друго с получените данни, то ще трябва да си имплементираш една функция, която да обработва полученото. ISR не е функция, която може да викаш в кода. Тя е независима от него и се изпълнява автоматично всеки път когато микриконтролера получи един байт. Т.е. микроконтролера прекъсва изпълнението на твоя код (това ще е най-вероятно някъде в main loop-а), скача в тази функция и изпълнява каквото има да се изпълнява в нея. И после се връща на същото място, на което изпълнението на кода е било прекъснато и то продължава. За това е важно тези ISR функции да са възможно най-кратки и нямаш право да от тях да викаш други функции осланящи се на inerrupt-и като sleep.

Примерно можеш да направиш sensorData глобална променлива и така тя ще е достъпна и в interpretCmd.
Код: C
 1. void interpretCmd(char *line)
 2. {
 3.    if(line == 0 || strlen(line) == 0) {
 4.       return;
 5.    }
 6.    
 7.    int reading= atol(line);   // обръщаме стринга в интиджър
 8.    printf("mV: %d reading: %d\n", (int)(round(sensorData)), reading); // sensorData може да я ползваме щото е глобална
 9. }

« Последна редакция: 10 Ноември 2016, 20:46:35 от kjufte »

jazzman

 • Hero Member
 • *****
 • Благодарности
 • -Казани: 25
 • -Получени: 190
 • Публикации: 3624
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #18 -: 10 Ноември 2016, 21:10:51 »
Цитат
interpretCmd(lineBuffer);
Компилатора изплю някаква грешка снощи, за тва и съм я коментирал в кода. Да не би да е част от някаква библиотека дето трябва да инклудна в хедъра? Не знаех, че ISP() - то e някаква по-специална от другите :)
Java is to Javascript as fun is to funeral.

http://nau4i.me/forum/index.php/topic,15129.0.html

jazzman

 • Hero Member
 • *****
 • Благодарности
 • -Казани: 25
 • -Получени: 190
 • Публикации: 3624
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #19 -: 10 Ноември 2016, 21:50:44 »
Цитат
Т.е. микроконтролера прекъсва изпълнението на твоя код (това ще е най-вероятно някъде в main loop-а), скача в тази функция и изпълнява каквото има да се изпълнява в нея
Това абсолютно неприемливо за мен. Имам награветели на водаата, които се управляват от сензори. Ако кода прекъсне дори за половин час, при минус 20 на вън водата в тръбата през която вземам вода от езерото може да замръзне. Нека все пак да повторя каква е целта още веднъж......

Веднъж на две седмици ходим на къщата, която е извън Торонто, средно около 2 часа от него. В момента имам 3 основни хардуерни устройства вързани към Ардуино:

1. 70 feet подгравящ кабел който е вътре в тръбата 1-1/4" през която вземам вода от езерото, това е най-важното устройство за мен през зимата.

2. Сложих и още един около тази част от тръбата която излиза извън земята и влиза в водата, той ще се стартира само когата външната температура падне под -10 и надолу.

3. Фърниса (парното е на нафта) в момента съм го направил така, че да се стартира когато температурата в къщата падне под 37F. Идеята тук е да се поддържа над минусова температура за да не замръзват тръбите  в къщата както и тези в cross space-a. Там имам помпи, бойлери, разширителни съдове и други съоражения. През зимата не се отоплявам с парното, защото имам камина на дърва. Къщата става баня след час с нея обаче..... идеята е преди да тръгна ако е много студено навън да го стартирам отдалечено докато пристигна за това искам ако е възможно тази стойност от 37F да се override-не към 60F,  но само когато пожелая това.

4. Имам и джакузи и температурата е сетната на 40F за да не се заледява  водата. При много студено време би било добра идея да мога и него да го стартирам отдалечено когато температурата е много ниска и се изисква повече време за затоплянето на водата, но това не е с приоритет.

5. Имам и photo cell sensor който връща стойности към ардуино и съответно се пускат лаптите на porch-a когато се стъмни навън.

Това е май за сега, всичко е тествано, работи  и се управлява от едно място. Идеята с флашването на майкроконтролера е неприемлива  също, понеже ре-сетва хардуера за части от секундата. Идеята да пращам стрингове през UART е най-доброто което виждам за момента.     

 
Java is to Javascript as fun is to funeral.

http://nau4i.me/forum/index.php/topic,15129.0.html

kjufte

 • Sr. Member
 • ****
 • Благодарности
 • -Казани: 1
 • -Получени: 51
 • Публикации: 308
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #20 -: 11 Ноември 2016, 17:22:43 »
Нещо не си ме разбрал явно. Прекъсването за което споменах е с продължителност частици от секундата. Няма как и да е по друг начин. Ти си нагласил примерно UART да работи с 9600 baud и си казал, че пращаш/приемаш по 8 бита на симво с 1 стартов бит и 1 стоп-бит -> 10 бита на символ. Това означава, че можеш да изпращаш и приемаш по 960 символа на секунда.
960 bytes per 1000 millisec -> Максималното ти забавяне, което можеш да си позволиш в ISR e 1000/960 = 1.04 миллисекунди.

Ето примерно в този код, който си дал като работещ
Код: C
 1. uint8_t USART0ReceiveByte()
 2. {
 3.    // Wait for byte to be received
 4.    while(!(UCSR0A&(1<<RXC0))){};
 5.    // Return received data
 6.    return UDR0;
 7. }

този ред блокира програмата ти докато не дойде един байт
Код: C
 1.  while(!(UCSR0A&(1<<RXC0))){};

Значи докато не изпратиш няква команда към контролера, той си чака на този ред.

Като ползваш interrupt, main-loopa си върви и се прекъсва само тогава, когато е получен от някъде 1 байт.

А interpretCmd беше само пример. Функцията трябва сам ди се я дефинираш.
« Последна редакция: 11 Ноември 2016, 19:38:01 от kjufte »

jazzman

 • Hero Member
 • *****
 • Благодарности
 • -Казани: 25
 • -Получени: 190
 • Публикации: 3624
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #21 -: 11 Ноември 2016, 17:51:41 »
Добре. Ще видя какво ще сътворя по-късно, че съм на работа в момента. Щом мога да пращам стринг през UART и да го обръщам в int мисля, че това ще ми свърши работа.
Java is to Javascript as fun is to funeral.

http://nau4i.me/forum/index.php/topic,15129.0.html

jazzman

 • Hero Member
 • *****
 • Благодарности
 • -Казани: 25
 • -Получени: 190
 • Публикации: 3624
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #22 -: 11 Ноември 2016, 23:22:57 »
Браткиш, виж тва видео - https://www.youtube.com/watch?v=WIetgFpGzfQ&index=11&list=PLA6BB228B08B03EDD

Когато прати "1" през терминала той пали пина, когато прати "0" го чисти. Ся кът се замисля, тво тва ми трябва и на мен. Примерно преди да тръгна за къщата го паля с 1 и когато температурата стигне определената от мен граница (и да речем още съм на пътя) програмата да хвърля 0 и да чисти порта. Кво мислиш за идеята? 
Java is to Javascript as fun is to funeral.

http://nau4i.me/forum/index.php/topic,15129.0.html

jazzman

 • Hero Member
 • *****
 • Благодарности
 • -Казани: 25
 • -Получени: 190
 • Публикации: 3624
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #23 -: 12 Ноември 2016, 01:51:41 »
Стана.  Поствам кода. Може пък да потрябва на някой ентусиаст като мен :)

Код: C
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <math.h>
 3. #include <avr/io.h>
 4. #include <util/delay.h>
 5. #include <avr/interrupt.h>
 6.  
 7. #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
 8. #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
 9.  
 10. #define F_CPU 16000000UL
 11. #define BUAD 9600
 12. #define BRC (((F_CPU / (BUAD * 16UL))) - 1)
 13.  
 14. #define RX_BUFFER_SIZE 50
 15. #define ADC_AIR_CHANNEL 0
 16. #define NUM_READINGS 10
 17.  
 18. #define PORT_ON(port,pin) port |= (1<<pin)
 19. #define PORT_OFF(port,pin) port &= ~(1<<pin)
 20.  
 21. char rxBuffer[RX_BUFFER_SIZE];
 22. uint8_t rxReadPos = 0;
 23. uint8_t rxWritePos = 0;
 24.  
 25. // declare all functtions
 26. void USART0Init(void);
 27. void USART0SendByte(char u8Data, FILE *stream);
 28. void InitADC(void);
 29. uint16_t ReadADC(uint8_t ADCchannel);
 30. float ReadAiremp(uint8_t channel,  uint16_t *values_of__air, int sizeOfValues);
 31. char getChar(void);
 32. char peekChar(void);
 33.  
 34. void USART0Init(void) {
 35.         // Set baud rate
 36.     UBRR0H = (BRC >> 8);
 37.     UBRR0L =  BRC;  
 38.      
 39.     UCSR0B = (1 << RXEN0)  | (1 << RXCIE0) |(1<<TXEN0);
 40.  
 41.     UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);
 42. }
 43.  
 44. void USART0SendByte(char u8Data, FILE *stream) {
 45.         if(u8Data == '\n')
 46.         {
 47.             USART0SendByte('\r', stream);
 48.         }
 49.         //wait while previous byte is completed
 50.         while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0))){};
 51.         // Transmit data
 52.         UDR0 = u8Data;
 53. }
 54.  
 55. //set stream pointer
 56. FILE usart0_str = FDEV_SETUP_STREAM(USART0SendByte, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
 57.  
 58. void InitADC(void) {
 59.         // Select Vref=AVcc
 60.         ADMUX |= (1<<REFS0);
 61.         //set prescaller to 128 and enable ADC
 62.         ADCSRA |= (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)|(1<<ADEN);    
 63. }
 64.      
 65. uint16_t ReadADC(uint8_t ADCchannel) {
 66.  
 67.         //select ADC channel with safety mask
 68.         //single conversion mode
 69.         while( ADCSRA & (1<<ADSC) );
 70.        
 71.          //select ADC channel with safety mask
 72.          ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | (ADCchannel & 0x0F);
 73.  
 74.         // start single convertion
 75.         // write ’1′ to ADSC
 76.         ADCSRA |= (1<<ADSC);
 77.  
 78.   // wait for conversion to complete
 79.   // ADSC becomes ’0′ again
 80.   // till then, run loop continuously
 81.   while(ADCSRA & (1<<ADSC));
 82.  
 83.   return (ADC);
 84. }
 85.  
 86. float ReadAirTemp(uint8_t channel,  uint16_t *values_of__air, int sizeOfValues) {
 87.         int i = 0;
 88.         int  total = 0;
 89.         float average = 0.0f;
 90.  
 91. for (i = 0; i < sizeOfValues; i++) {
 92.  
 93.         values_of__air[i] = ReadADC(channel); // тука може да ползваме функцията ReadADC,защото
 94.                                               // тя вече е декларирана най-отгоре и е позната
 95.         total = total + values_of__air[i];    // няма нужда от екстра loop за сбора
 96.  
 97.         _delay_ms(300);
 98.  }
 99.  
 100.         average = (float)total / (float)sizeOfValues;
 101.  
 102.         return average;
 103. }
 104.  
 105. int main(void) {
 106.     //initialize USART0Init
 107.     USART0Init();
 108.  
 109.     //initialize ADC
 110.     InitADC();
 111.    
 112.     // set port B pin 0 as output
 113.     DDRB = (1 << PORTB0);
 114.  
 115.     //assign our stream to standard I/O streams
 116.     stdout = &usart0_str;
 117.    
 118.     uint16_t values_of__air[NUM_READINGS] = {0};
 119.    
 120.     float tmp_air = 0.0f;
 121.        
 122.     sei();
 123.      
 124.     while(1)
 125.     {
 126.  
 127.         tmp_air = ReadAirTemp(ADC_AIR_CHANNEL, values_of__air, NUM_READINGS);
 128.  
 129.         printf("Air Temperature: %d\n", (int)(round(tmp_air)));
 130.        
 131.         char c = getChar();
 132.          
 133.         if(c == '1')
 134.         {
 135.             sbi(PORTB, PORTB0);
 136.         }
 137.         else if(c =='0')
 138.         {
 139.             cbi(PORTB, PORTB0);
 140.         }
 141.     }
 142. }
 143.  
 144. char peekChar(void)
 145. {
 146.     char ret = '\0';
 147.      
 148.     if(rxReadPos != rxWritePos)
 149.     {
 150.         ret = rxBuffer[rxReadPos];
 151.     }
 152.      
 153.     return ret;
 154. }
 155.  
 156. char getChar(void)
 157. {
 158.     char ret = '\0';
 159.      
 160.     if(rxReadPos != rxWritePos)
 161.     {
 162.         ret = rxBuffer[rxReadPos];
 163.          
 164.         rxReadPos++;
 165.          
 166.         if(rxReadPos >= RX_BUFFER_SIZE)
 167.         {
 168.             rxReadPos = 0;
 169.         }
 170.     }
 171.      
 172.     return ret;
 173. }
 174.  
 175. ISR(USART_RX_vect)
 176. {
 177.     rxBuffer[rxWritePos] = UDR0;
 178.      
 179.     rxWritePos++;
 180.      
 181.     if(rxWritePos >= RX_BUFFER_SIZE)
 182.     {
 183.         rxWritePos = 0;
 184.     }
 185. }
 186.  

//output

Код: Bash
 1. Air Temperature: 146
 2. Air Temperature: 146
 3. Air Temperature: 146
 4. Air Temperature: 146
 5. Air Temperature: 146
 6. Air Temperature: 146
 7. Air Temperature: 146
 8. Air Temperature: 146
 9. Air Temperature: 146
 10. Air Temperature: 146
 11. Air Temperature: 146
 12. Air Temperature: 146
 13. Air Temperature: 146
 14. Air Temperature: 146
 15. Air Temperature: 146
 16. Air Temperature: 146
 17.  
 18. // send 1 bit / clear it up
 19.  
 20. dimt@dimt-Satellite-L670 ~/arduino $ echo 1 > /dev/ttyACM0
 21. dimt@dimt-Satellite-L670 ~/arduino $ echo 0 > /dev/ttyACM0
 22.  
 23.  
Java is to Javascript as fun is to funeral.

http://nau4i.me/forum/index.php/topic,15129.0.html

kjufte

 • Sr. Member
 • ****
 • Благодарности
 • -Казани: 1
 • -Получени: 51
 • Публикации: 308
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #24 -: 12 Ноември 2016, 11:32:45 »
Кода изглежда добре с няколко забележки.
1. Твоят микроконтролер не може да е на 16MHz, освен ако не си закачил външен кварц към него. Ако си нагласял fuses максимума ти е 8MHz.
2. Указателите към опашхата и главата на ring buffer-а трябва да са задължително декларирани volatile, тъй като са глобални променливи, които биват модифицирани в interrupt.
Код: C
 1. volatile uint8_t rxReadPos = 0;
 2. volatile uint8_t rxWritePos = 0;
3. Имаш непокрит случай, когато пишещият указател надмине четящия.
4. Команди съставени от един символ работят в твоя случай, но ако решиш да добавиш допълнително други команди/функции ще стане мъка. Примерно както си ги изброил в предния пост можеш да имаш команди от сорта на
Код: Text
 1. furnace=1         // включваш фърниса
 2. furnace=0         // изключваш фърниса
 3. hottub=temp       // проверяваш температурата на джакузито
 4. hottub=1          // загряваш джакузито
 5. hottub=0          // изключваш нагревателя на джакузито
 6. lights=porch,1    // включваш лампите на верандата
 7. lights=porch,0    // изключваш лампите на верандата
 8. ....
По този начин може да си направиш не само автоматизация, но и команден интерфейс през web примерно. Или за смартфона през BT/Wi-Fi.
 
Освен това може да се оптимизира програмата доста. Примерно ти правиш 10 четения с по 300 милисекунди пауза между тях, което означава, че main loop-a проверява каква е температурата на приблизително всеки 3 секунди. Е па колко да се е променила за това време таз температура?  ;D

Ако ти се чете и занимава можеш да направиш нещо подобно на това
Код: Text
 1. while(1)
 2. {
 3.     вземи актуална температура
 4.     реагирай ако трябва според прочетената температура
 5.     ако е получена команда я интерпретирай
 6.     постави микроконтролера в deep sleep за Х секунди
 7. }

Поставяйки контролера в deep sleep той не консумира почти никаква енергия. Бива събуден от интеръпт след X секунди, което е смисления интервал за проверка на температурата, или от интеръпт генериран от получена uart команда.
« Последна редакция: 12 Ноември 2016, 12:22:07 от kjufte »

jazzman

 • Hero Member
 • *****
 • Благодарности
 • -Казани: 25
 • -Получени: 190
 • Публикации: 3624
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #25 -: 12 Ноември 2016, 13:27:02 »
Цитат
1. Твоят микроконтролер не може да е на 16MHz, освен ако не си закачил външен кварц към него. Ако си нагласял fuses максимума ти е 8MHz.

До 20MHz го дават - http://www.atmel.com/devices/atmega328.aspx

Цитат
2. Указателите към опашхата и главата на ring buffer-а трябва да са задължително декларирани volatile, тъй като са глобални променливи, които биват модифицирани в interrupt.
Оправих го :)

Цитат
3. Имаш непокрит случай, когато пишещият указател надмине четящия.
Не се ли обезмисля тази проверка, при положение, че когато буфера се напълни rxRead and rxWritePos се сетват към 0 ?

Цитат
Команди съставени от един символ работят в твоя случай, но ако решиш да добавиш допълнително други команди/функции ще стане мъка. Примерно както си ги изброил в предния пост можеш да имаш команди от сорта на..... По този начин може да си направиш не само автоматизация, но и команден интерфейс през web примерно. Или за смартфона през BT/Wi-
Мога да го направя - 1 / 0 за фърниса, 2 / 3 за джакузито примерно. Напълно съгласен съм, че може да се направи един добър графичен апликейшън да пали устройствата през мрежата, но и един прост терминал ме устройва за момента :)

Цитат
Поставяйки контролера в deep sleep той не консумира почти никаква енергия. Бива събуден от интеръпт след X секунди, което е смисления интервал за проверка на температурата, или от интеръпт генериран от получена uart команда.
Тва е интересно. Ще потърся инфо и шъ та ъпдейтвам ;) 


Java is to Javascript as fun is to funeral.

http://nau4i.me/forum/index.php/topic,15129.0.html

kjufte

 • Sr. Member
 • ****
 • Благодарности
 • -Казани: 1
 • -Получени: 51
 • Публикации: 308
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #26 -: 12 Ноември 2016, 14:06:15 »
До 20MHz го дават - http://www.atmel.com/devices/atmega328.aspx

Това е максимална стойност при използване на външен кварц. До колкото разбрах от предните ти постове, ти използваш вградения RC oscilator, който има максимум от 8Mhz, но е конфигуриран за 1MHz.

Ардуиното ти има ектра кварц, който е на 16MHz.


Ако ти е интересно защо в това видео един тинейджър ги съпоставя.


Не се ли обезмисля тази проверка, при положение, че когато буфера се напълни rxRead and rxWritePos се сетват към 0 ?
Не се обезмисля, защото пишещия указател се инкрементира от interrupt. Т.е променя се асинхронно. Това значи, че може преди да си прочел съдържанието на буфера, той да се е напълнил.

Примерно, както ти бях писал вече, имаш 9600 baud с 1 стартов и 1 стоп бит, което  означава, че може да получиш 960 знака в секунда. Твоят буфер е с капацитет 50. Четенето на температурата ти отнема 3 секунди.
Т.е. ти преди да стигнеш до реда, в който четеш един единствен знак от буфера
Код: C
 1. char c = getChar();

може вече да си получил до 2880 символа (3сек * 960 символа). Къде къде повече от размера на буфера ти. Тъй като не проверяваш дали пишещият указател не е настигнал четящия, ти ще презапишеш стойностите на целия буфер 57 пъти.

« Последна редакция: 12 Ноември 2016, 14:37:21 от kjufte »

jazzman

 • Hero Member
 • *****
 • Благодарности
 • -Казани: 25
 • -Получени: 190
 • Публикации: 3624
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #27 -: 12 Ноември 2016, 14:46:49 »
Взех едно ардуино преди няколко дни на много тънка цена за да мога да правя тестове през UART докато пристигне обръщача, а пък да имам и back-up ако стане нещо с това на къщата. Айде...... излизам, че работя този weekend ;)
Java is to Javascript as fun is to funeral.

http://nau4i.me/forum/index.php/topic,15129.0.html

jazzman

 • Hero Member
 • *****
 • Благодарности
 • -Казани: 25
 • -Получени: 190
 • Публикации: 3624
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #28 -: 12 Ноември 2016, 19:52:49 »
Интересен репорт получих тази сутрин в 7. Направил съм скрипт да ми праща температурата и ежедневният трафик на джаджата която ползвам:

Код: Bash
 1. ipaddress: 184.151.37.61
 2. Water Temperature: 75
 3. Outside Temperature: 47
 4. Cottage Temperature: 87
 5.  eth0  /  daily
 6.        day                  rx        |     tx            |    total         |   avg. rate
 7.       11/01/16        73 KiB |     364 KiB |     437 KiB |    0.04 kbit/s
 8.       11/02/16        69 KiB |     401 KiB |     470 KiB |    0.04 kbit/s
 9.       11/03/16        70 KiB |     362 KiB |     432 KiB |    0.04 kbit/s
 10.       11/04/16      5.04 MiB |    1.28 MiB |    6.32 MiB |    0.60 kbit/s
 11.       11/05/16     24.57 MiB |    3.34 MiB |   27.92 MiB |    2.65 kbit/s
 12.       11/06/16      7.34 MiB |     765 KiB |    8.09 MiB |    0.77 kbit/s
 13.       11/07/16        87 KiB |      86 KiB |     173 KiB |    0.02 kbit/s
 14.       11/08/16       108 KiB |     108 KiB |     216 KiB |    0.02 kbit/s
 15.       11/09/16        90 KiB |      89 KiB |     179 KiB |    0.02 kbit/s
 16.       11/10/16       111 KiB |     109 KiB |     220 KiB |    0.02 kbit/s
 17.       11/11/16       108 KiB |     162 KiB |     270 KiB |    0.03 kbit/s
 18.       11/12/16        30 KiB |      30 KiB |      60 KiB |    0.02 kbit/s
 19.  

Изглежда кабела в тръбата се е включвал вчера. Сутринта беше -5 на къщата.

Данните които се връщат са в mV. За да се изчисли температурата в Fahreinheit, формулата е ( примерно водата) - 75*(5000/1024)/10
Java is to Javascript as fun is to funeral.

http://nau4i.me/forum/index.php/topic,15129.0.html

kjufte

 • Sr. Member
 • ****
 • Благодарности
 • -Казани: 1
 • -Получени: 51
 • Публикации: 308
Re: fatal error: time.h: No such file or directory
« Отговор #29 -: 12 Ноември 2016, 20:21:21 »
Това от сензора ли са данни? И ако да, какъв сензор ползваш?
Ако е TMP36, то формулата изглежда да е
(mV - 500) / 10
Или в твоя случай
( (75 * (5000 / 1024))  - 500 ) /10 или -13.37°C, което ми се вижда голям студ  ;D
 
« Последна редакция: 12 Ноември 2016, 20:27:01 от kjufte »