Автор Тема: Qt 4.7.4 C++ Бот за сваляне на линкове  (Прочетена 1638 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

haccac

 • Jr. Member
 • **
 • Благодарности
 • -Казани: 0
 • -Получени: 0
 • Публикации: 80
Qt 4.7.4 C++ Бот за сваляне на линкове
« -: 04 Септември 2011, 23:36:45 »
Кода, който помествам е с учебна цел и не поемам отговорност за какво ще бъде използуван, моля не злоупотребявайте!
Забележка: 1 Кода може да се дообработи оставям го на вас целта ми е да покажа как може да стане не да доизкусурявам.
2 Надявам се знаете защо използвам QHttp а не решението което предлага библиотеката webkit т.е QWebElementCollection  :) .

Код: C++ (QT)
 1. #------------------------LinkDownloader.pro-----------------------
 2.  
 3. #-------------------------------------------------
 4. #
 5. # Project created by QtCreator 2011-09-02T21:41:48
 6. #
 7. #-------------------------------------------------
 8.  
 9. QT       += core
 10. QT       += network
 11.  
 12.  
 13.  
 14. QT       -= gui
 15.  
 16. TARGET = LinkDownloader
 17. CONFIG   += console
 18. CONFIG   -= app_bundle
 19.  
 20. TEMPLATE = app
 21.  
 22.  
 23. SOURCES += main.cpp \
 24.     getsouce.cpp
 25.  
 26. HEADERS += \
 27.     getsouce.h
 28.  
 29.  
 30.  
 31. #----------------------------------getsouce.h------------------------
 32.  
 33.  
 34.  
 35. #ifndef GETSOUCE_H
 36. #define GETSOUCE_H
 37.  
 38. #include <QObject>
 39. #include <QHttp>
 40. #include <QFile>
 41. #include <QDir>
 42. #include <QTextStream>
 43. #include <QStringList>
 44. #include <QByteArray>
 45. #include <QString>
 46. #include <QDebug>
 47. #include <QRegExp>
 48. #include <QUrl>
 49. #include <QTimer>
 50.  
 51.  
 52. class GetSouce : public QObject
 53. {
 54.     Q_OBJECT
 55. public:
 56.     explicit GetSouce(QObject *parent = 0);
 57.     void GetCode(QString domain ,QString path);
 58.  
 59.     QByteArray b_html;
 60.     QString s_html;
 61.  
 62.     QStringList html_list;
 63.     QStringList link_list;
 64.     QStringList dom_list;
 65.     QStringList path_list;
 66.  
 67.     QStringList get_dom_ls;
 68.     QStringList get_path_ls;
 69.  
 70.     QTimer *timer;
 71.     QUrl dom;
 72.     int br;
 73.  
 74.     void GetDomain();
 75.  
 76. signals:
 77.  
 78. public slots:
 79.     void requestFinished(int id, bool error);
 80.     void Process();
 81. private:
 82.     QHttp *http;
 83.  
 84. };
 85.  
 86. #endif // GETSOUCE_H
 87.  
 88.  
 89.  
 90. #-------------------------------------getsouce.cpp--------------------------------
 91.  
 92.  
 93.  
 94. #include "getsouce.h"
 95.  
 96. GetSouce::GetSouce(QObject *parent) :
 97.     QObject(parent)
 98. {
 99.     br = 0;
 100.     timer = new QTimer(this); // Рестартира Process() през определения интервал timer->start(9000);.
 101.     connect(timer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(Process()));
 102.     timer->start(9000);
 103. }
 104.  
 105. void GetSouce::GetCode(QString domain ,QString path)
 106. {
 107.  
 108.     http = new QHttp(this);
 109.     connect(http,SIGNAL(requestFinished(int,bool)),
 110.             this,SLOT(requestFinished(int,bool)));
 111.     if(!domain.isEmpty())
 112.     {
 113.         http->setHost(domain);
 114.         http->get(path);
 115.     }
 116. }
 117.  
 118. void GetSouce::requestFinished(int id, bool error)
 119. {
 120.     if(error)
 121.     {
 122.         qDebug() << "Error!";
 123.     }
 124.     else
 125.     {
 126.         b_html = http->readAll(); // записва кода в QByteArray
 127.         s_html = b_html; // Преобразува в QString
 128.         html_list = s_html.split("<a href=\""); // Разделя стринга и записва в масив
 129.         for(int i = 0; i < html_list.size(); i++)
 130.         {
 131.             if(html_list.at(i).contains(QRegExp("^(http://)?[a-zA-Z0-9_-]+[_-./]*[a-zA-Z0-9_-/?]*"))) // Проверява дали е линк
 132.             {
 133.                 link_list.append(html_list.at(i).section("\"",0,0)); // унищожава всичко след "\" и прехвърля в друг масив
 134.             }
 135.         }
 136.         for(int n = 0; n < link_list.size(); n++)
 137.         {
 138.             dom.setUrl(link_list.at(n)); // Преобразува QString в QUrl
 139.             if(!dom.host().isEmpty())
 140.             {
 141.             dom_list.append(dom.host()); // Извличча хост
 142.             path_list.append(dom.path()); // Извлича път до страницата
 143.             }
 144.  
 145.         }
 146.  
 147.         QString filename1 = QDir::currentPath().append("/domain.txt");
 148.         if( !filename1.isNull() )
 149.         {
 150.             QFile mFile(filename1);
 151.             if(!mFile.open(QFile::Append | QFile::Text))
 152.             {
 153.                 qDebug() << "(W) Error in opening file.";
 154.                 return;
 155.             }
 156.             QTextStream out(&mFile);
 157.             QString op_text = dom_list.join("\n");
 158.             out << op_text;
 159.             mFile.flush();
 160.             mFile.close();
 161.         }
 162.         QString filename2 = QDir::currentPath().append("/path.txt");
 163.         if( !filename2.isNull() )
 164.         {
 165.             QFile mFile(filename2);
 166.             if(!mFile.open(QFile::Append | QFile::Text))
 167.             {
 168.                 qDebug() << "(W) Error in opening file.";
 169.                 return;
 170.             }
 171.             QTextStream out(&mFile);
 172.             QString op_text = path_list.join("\n");
 173.             out << op_text;
 174.             mFile.flush();
 175.             mFile.close();          
 176.         }
 177.     }
 178. }
 179.  
 180. void GetSouce::GetDomain()
 181. {
 182.     get_dom_ls.clear(); // Изчистваме get_dom_ls и get_path_ls преди всяко записване.
 183.     get_path_ls.clear();
 184.     QString filename1 = QDir::currentPath().append("/domain.txt");
 185.     if( !filename1.isNull() )
 186.     {
 187.         QFile mFile(filename1);
 188.         if(!mFile.open(QFile::ReadOnly | QFile::Text))
 189.         {
 190.             qDebug() << "(R) Error in opening file.";
 191.             return;
 192.         }
 193.         QTextStream in(&mFile);
 194.         get_dom_ls = in.readAll().split("\n");
 195.  
 196.     }
 197.  
 198.     QString filename2 = QDir::currentPath().append("/path.txt");
 199.     if( !filename2.isNull() )
 200.     {
 201.         QFile mFile(filename2);
 202.         if(!mFile.open(QFile::ReadOnly | QFile::Text))
 203.         {
 204.             qDebug() << "(R) Error in opening file.";
 205.             return;
 206.         }
 207.         QTextStream in(&mFile);
 208.         get_path_ls = in.readAll().split("\n");
 209.     }
 210. }
 211.  
 212. void GetSouce::Process()
 213. {
 214.  
 215.          GetDomain();
 216.          b_html.clear();
 217.          s_html.clear();
 218.          html_list.clear();
 219.          link_list.clear();
 220.          dom_list.clear();
 221.          path_list.clear();
 222.          GetCode(get_dom_ls.at(br) ,get_path_ls.at(br));
 223.          br++; // Помни позицията, от която четем.
 224.          GetDomain();
 225.          qDebug() << "new Searching";
 226.  
 227. }
 228.  
 229.  
 230.  
 231. #-------------------------------main.cpp------------------------
 232.  
 233.  
 234.  
 235. #include <QtCore/QCoreApplication>
 236. #include "getsouce.h"
 237. int main(int argc, char *argv[])
 238. {
 239.     QCoreApplication a(argc, argv);
 240.     GetSouce gs ;
 241.     qDebug() << "Izchakajte";
 242.     gs.GetCode("katalozi.free.bg","/");
 243.  
 244.  
 245.  
 246.     return a.exec();
 247. }
 248.  
 249.  

не забравяйте да сложите path.txt и domain.txt
« Последна редакция: 12 Май 2015, 22:02:10 от Avalanche »