Автор Тема: Как да вмъкна HTML файл във PHP Fusion  (Прочетена 894 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

bruce79

 • Newbie
 • *
 • Благодарности
 • -Казани: 2
 • -Получени: 0
 • Публикации: 5
Здравейте! След като, изгледах урока за include и require успях да си добавя няколко файла, но един от тях при вмъкването не се визуализира правилно. Предполагам, че трябва да се зададе размер или прозорец през, които да се визуализира сега се показва със сбито съдържание! Как може да се оправи тоя проблем, ето и кода от него:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
<title>Soft-bruce</title>
<script language="JavaScript1.2">
var i, j, k, I_Sel, J_Sel, K_Sel, IsNetscape=false, IsNetscape4=false, X0=100, dX=76, StartTime, EndTime, IsRepeat;
var IsOver, RemoveCount, MaxMove=52;

PrePile = new Array(MaxMove);
Pile = new Array(MaxMove);
Fld = new Array(7);
for (i=0; i<7; i++)
  Fld[i] = new Array(4);
for (i=0; i<7; i++)
{ for (j=0; j<4; j++)
    Fld[i][j] = new Array(4);
}

var ebid=(document.getElementById) ? true : false;
function ElementById(id)
{ if (ebid)
    return(document.getElementById(id));
  else
    return(eval("document.all."+id));


function Init(IsNew)
{ var ii1, ii2, nn, pp;
  IsOver=false;
  Select(-1, -1, -1);
  RemoveCount=0;
  RefreshScreen();
  if (IsNew)
  { do
    { for (ii1=0; ii1<13; ii1++)
      { for (jj1=0; jj1<4; jj1++)
          PrePile[ii1+13*jj1]=100*jj1+ii1;
      }
      for (nn=0; nn<108; nn++)
      { ii1=Math.floor(Math.random()*1000)%52;
        ii2=Math.floor(Math.random()*1000)%52;
        pp=PrePile[ii1];
        PrePile[ii1]=PrePile[ii2];
        PrePile[ii2]=pp;
      }
    }
    while (! Deal());
    IsRepeat=false;
  }
  else
  { Deal();
    IsRepeat=true;
  }
  Now = new Date();
  StartTime = Now.getTime() / 1000;
}

function Resize()
{ if (IsNetscape4) history.go(0);
}

function IsCard(ii, jj, kk)
{ if (ii<0) return(false);
  if (ii>6) return(false);
  if (jj<0) return(false);
  if (jj>3) return(false);
  if (kk<0) return(false);
  if (kk>3) return(false);
  if (Fld[ii][jj][kk]<0) return(false);
  return(true);
}

function IsFree(ii, jj, kk)
{ if (IsCard(ii, jj-1, kk+1)) return(false);
  if (IsCard(ii, jj, kk+1)) return(false);
  if (! IsCard(ii-1, jj, kk)) return(true);
  if (! IsCard(ii+1, jj, kk)) return(true);   
  return(false);
}

function MouseDown(xx, yy)
{ if (IsOver) return;
  var ii, jj, tt, ll, cc1, cc2, iisel=-1, jjsel=-1, kksel=-1;
  for (kk=0; kk<4; kk++)
  { for (ii=0; ii<7; ii++)
    { for (jj=0; jj<4; jj++)
      { tt=eval(20+jj*108+kk*54);
        ll=eval(X0+ii*dX+kk*4);
        if ((ll<=xx)&&(xx<=ll+71)&&(tt<=yy)&&(yy<=tt+96))
        { if (Fld[ii][jj][kk]>=0)
          { iisel=ii;
            jjsel=jj;
            kksel=kk;
          }
        }
      }
    }
  }
  if ((iisel<0)||((iisel==I_Sel)&&(jjsel==J_Sel)&&(kksel==K_Sel)))
  { Select(-1,-1,-1);
    return;
  }
  if (! IsFree(iisel, jjsel, kksel))
  { alert("Тази карта е блокирана !");
    return;
  }
  if (I_Sel<0)
  { Select(iisel, jjsel, kksel);
    return;
  }
  cc1=Fld[iisel][jjsel][kksel]%100;
  cc2=Fld[I_Sel][J_Sel][K_Sel]%100;
  if (cc1!=cc2) return;
  Remove(I_Sel, J_Sel, K_Sel);
  Select(-1, -1, -1);
  Remove(iisel, jjsel, kksel);
  if (RemoveCount<52) return;
  IsOver=true;
  Now = new Date();
  EndTime = Now.getTime() / 1000;
  ii=Math.floor(EndTime - StartTime);
  if (! IsRepeat)
  { if (window.opener)
    { if (window.opener.SetHighscores)
        window.opener.SetHighscores("Solongg","",ii,-1);
    }
  }
  if (confirm("Супер, Вие завършихте тази игра за "+ii+" секунди !\r\nИскате ли нова игра ?"))
    Init(true);
}

function Select(ii, jj, kk)
{ I_Sel=ii;
  J_Sel=jj;
  K_Sel=kk;
  if (IsNetscape4)
  { if (ii==-1)
    { document.layers['sel'].visibility="hide";
      return;
    }
    with(document.layers['sel'])
    { top=20+jj*108+kk*54; 
      left=X0+ii*dX+kk*4;
      zIndex = 2*(kk+1);
      visibility="show";
    }
  }
  else
  { if (ii==-1)
    { with (ElementById('sel')) style.visibility="hidden";
      return;
    }   
    with (ElementById('sel'))
    { style.top=20+jj*108+kk*54; 
      style.left=X0+ii*dX+kk*4;
      style.zIndex = 2*(kk+1);
      style.visibility="visible";
    }
  }
}

function Deal()
{ var ii, jj, kk, nn=0;
  for (kk=0; kk<4; kk++)
  { for (jj=0; jj<4; jj++)
    { for (ii=0; ii<7; ii++)
      { Fld[ii][jj][kk]=-1;
        if (((ii>=kk)&&(ii<7-kk)&&(jj<4-kk))||((kk==3)&&(jj==0)&&((ii==2)||(ii==4))))
        { Fld[ii][jj][kk]=PrePile[nn];
          nn++;
          if (kk>0)
          { if (Fld[ii][jj][kk]%100==Fld[ii][jj][kk-1]%100) return(false);
            if (Fld[ii][jj][kk]%100==Fld[ii][jj+1][kk-1]%100) return(false);
          }
        }
      }
    }
  }
  for (kk=0; kk<4; kk++)
  { for (jj=0; jj<4; jj++)
    { for (ii=0; ii<7; ii++)
      { if (Fld[ii][jj][kk]>-1)
          Show(ii, jj, kk);
      }
    }
  }
  return(true);
}

function Show(ii, jj, kk)
{ var nn, mm, cc;
  nn=Fld[ii][jj][kk]%100;
  mm=(Fld[ii][jj][kk]-nn)/100;
  if (IsNetscape4)
  { with (document.layers['c'+eval(4*nn+mm)])
    { top=20+jj*108+kk*54; 
      left=X0+ii*dX+kk*4;
      zIndex = 2*kk+1;
      visibility="show";
    }
  }
  else
  { cc=4*nn+mm;
    with (ElementById('c'+cc+'0'))
    { style.top=20+jj*108+kk*54; 
      style.left=X0+ii*dX+kk*4;
      style.zIndex = 2*kk+1;
      style.visibility="visible";
    }
  }
}

function Remove(ii, jj, kk)
{ var nn, mm, cc;
  nn=Fld[ii][jj][kk]%100;
  mm=(Fld[ii][jj][kk]-nn)/100;
  Fld[ii][jj][kk]=-1;
  if (IsNetscape4)
  { with (document.layers['c'+eval(4*nn+mm)])
    { top=123+(RemoveCount*9)/2; 
      left=9+12*(RemoveCount%2);
      zIndex = RemoveCount+1;
    }   
  }
  else
  { cc=4*nn+mm;
    with (ElementById('c'+cc+'0'))
    { style.top=96+RemoveCount*5;
      style.left=9+12*(RemoveCount%2);
      style.zIndex = RemoveCount+1;
    }
  }
  RemoveCount++;
}

function RefreshScreen()
{ var ii, jj, nn, mm, cc;
  if (IsNetscape4)
  { for (ii=0; ii<13; ii++)
    { for (jj=0; jj<4; jj++)
      { document.layers['c'+eval(4*ii+jj)].visibility="hide";
      }
    }
  }
  else
  { for (ii=0; ii<13; ii++)
    { for (jj=0; jj<4; jj++)
      { cc=4*ii+jj;
        with (ElementById('c'+cc+'0')) style.visibility="hidden";
      }
    }
  }
}

function ShowHelp()
{ alert("Целта на играта е да се премахнат всички карти. Можете да премахнете двойка"+
      "\nкарти, които имат едни и същи ранг, ако двете карти не са блокирани от други."+
      "\nКартата се блокира, ако има друга една карта върху нея или около нея в ляво и дясно. "+
      "\nУспех!");
}

if (navigator.appName == "Netscape")
{ IsNetscape = true;
  if (parseInt(navigator.appVersion)<5) IsNetscape4 = true;
}
if ((navigator.appName != "Microsoft Internet Explorer")&&(navigator.appName != "Konqueror"))
  document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown = NetscapeMouseDown;

function NetscapeMouseDown(Event)
{ if (isNaN(Event.pageX)) MouseDown(Event.clientX, Event.clientY);
  else MouseDown(Event.pageX, Event.pageY);
}
</script>

<script for="document" Event="onmousedown()" language="JScript">
if (window.event) MouseDown(window.event.x, window.event.y);
</script>
</head>
<body bgcolor=#008800 onResize="Resize()">
<div align=left>
<form name="ButtonsForm">
  <table align=left noborder cellpadding=0 cellspacing=0>
    <tr align=center>   
     <td><input type=button name="Repeat" value="&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" style="width:80" onClick="javascript:Init(false)"></td>
    </tr>
    <tr align=center>
     <td><input type=button name="New" value="&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" style="width:80" onClick="javascript:Init(true)"></td>
    </tr>
    <tr align=center>
     <td><input type=button name="Help" value="&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" style="width:80" onClick="javascript:ShowHelp()"></td>
    </tr>
  </table> 
</form>
</div>
<script language="JavaScript">
document.open("text/plain");
if (IsNetscape4)
{ for (i=0; i<13; i++)
  { for (j=0; j<4; j++)
    { document.writeln("<layer id='c"+eval(i*4+j)+"' top=20 left=84 width=71 height=96 z-index=2 visibility=hide>");
      document.writeln("<img src=\"card_"+eval(j+1)+eval(i+2)+".gif\">");
      document.writeln("</layer>");
    }
  }
  document.writeln("<layer id='sel' top=20 left="+eval(X0)+" width=71 height=96 z-index=3 visibility=hide>");
  document.writeln("<img src=\"card_pos.gif\">");
  document.writeln("</layer>");
}
else
{ for (i=0; i<13; i++)
  { for (j=0; j<4; j++)
    { document.writeln("<div id=\"c"+eval(4*i+j)+"0\" style=\"position:absolute; top:20; left:"+eval(X0)+"; width:71; height:96; z-index=2; visibility:hidden;\">");
      document.writeln("<img src=\"card_"+eval(j+1)+eval(i+2)+".gif\">");
      document.writeln("</div>");
    }
  }
  document.writeln("<div id=\"sel\" style=\"position:absolute; top:20; left:"+eval(X0)+"; width:71; height:96; z-index=3; visibility:hidden;\">");
  document.writeln("<img src=\"card_pos.gif\">");
  document.writeln("</div>");
}
document.close;
Init(true);
window.document.ButtonsForm.Repeat.value="Повтори";
window.document.ButtonsForm.New.value="Нова игра";
window.document.ButtonsForm.Help.value="Помощ";
</script>
</body>
</html>
« Последна редакция: 21 Май 2011, 10:17:48 от bruce79 »

Krusteff

 • Newbie
 • *
 • Благодарности
 • -Казани: 0
 • -Получени: 0
 • Публикации: 28
Re:Как да вмъкна HTML файл във PHP Fusion
« Отговор #1 -: 23 Май 2011, 10:36:45 »
Edit:не съм прочел правилно :|