OpenOffice

Теми

(1/1)

[1] Създаване на уеббазиран вестник с OpenOffice

[2] Как да сменя езика в OpenOffice

[3] Работа с изображения

[4] Поддържани файлови формати

[5] Съвместимост с Microsoft Word

[6] Запознаване с Word

[7] Таблици в word

[8] Въведение в Open Office

Навигация

[0] Едно ниво нагоре

Премини на пълна версия