Последни публикации

Страници: [1] 2 3 ... 10
1
Проекти / Re: Сайт за резервни части
« Последна публикация от HanKrum - 11 Януари 2020, 12:56:01 »
Ето линк до 100% работещия сайт:
http://46.10.238.12/vaevbg.com
2
Проекти / Re: Сайт за резервни части
« Последна публикация от HanKrum - 07 Януари 2020, 18:49:39 »
Добре се е получил. Уникален дизайн, както винаги :) Взе ли част от парите?
Да взех половината...
... затова той няма модераторски и админ панел!
;)
3
Проекти / Re: Сайт за резервни части
« Последна публикация от jazzman - 05 Януари 2020, 14:21:33 »
Добре се е получил. Уникален дизайн, както винаги :) Взе ли част от парите?
4
PHP / Re: Проблем с Login форма
« Последна публикация от HanKrum - 15 Декември 2019, 10:40:02 »
Код: PHP
  1. $userReqSql = "SELECT * FROM admins WHERE sensata_id = '" . $sensataID . "' AND sensata_pass = '" . md5($passwd) ."'";
  2.  
Ами тук е разковничето, сиреч в БД или заявката.
5
PHP / Re: Здравен статус от НОИ с PHP/JS...?
« Последна публикация от borrakbg - 14 Декември 2019, 15:07:41 »
6
PHP / Здравен статус от НОИ с PHP/JS...?
« Последна публикация от puzzelbrain - 14 Декември 2019, 14:52:44 »
Здравейте,

Раборя по една лабораторна информационна система и трябва да проверявам здравен статус на пациент по ЕГН. Има сайт на НОИ през който може да се проверява, но е странен, а има и код за верификация от картинка. Някой може ли да помогне?
7
PHP / Re: Проблем с Login форма
« Последна публикация от borrakbg - 11 Декември 2019, 01:43:20 »
Да и незнам защо
8
PHP / Re: Проблем с Login форма
« Последна публикация от HanKrum - 10 Декември 2019, 21:27:41 »
"Error" ли ти изписва?
9
PHP / Проблем с Login форма
« Последна публикация от borrakbg - 10 Декември 2019, 17:05:35 »
Защо не ми записва данните за потребителя в $_SESSION['user_info'];

Това ми е кода

index.php
<?php
require '../include/header.php';

adminHeader("Вход");
if (!isset(
$_SESSION['isLogin'])) {
    if (
$_POST) {
        
$sensataID mysqli_real_escape_string($connDB$_POST['sensataid']);
        
$passwd mysqli_real_escape_string($connDB$_POST['passwd']);
        
$userReqSql "SELECT * FROM admins WHERE sensata_id = '" $sensataID "' AND sensata_pass = '" md5($passwd) ."'";
        
$dbResult mysqli_query($connDB$userReqSql);
        if (
mysqli_num_rows($dbResult) < 0) {
            echo 
"Error";
            
        } else {
            
$userInfo mysqli_fetch_assoc($dbResult);
            
$_SESSION['isLogin'] = true;
            
$_SESSION['user_info'] = $userInfo;
            echo 
"<center><b>Влязохте успешно!!!</b></center>";
            
header('Location: admin.php');
            exit;
        }
    }
    
?>
       
    <div class="row">
        <div class="col-sm-9 col-md-7 col-lg-3 mx-auto">
            <div class="card card-signin my-3">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title text-center">Вход</h5>
                    <form class="form-signin" method="POST">
                        <div class="form-label-group">
                            <label for="inputEmail">Sensata ID</label>
                            <input type="text" id="inputID" class="form-control" name="sensataid" placeholder="Sensata ID" required>
                        </div>
                        <hr class="hr-4">
                        <div class="form-label-group">
                            <label for="inputPassword">Password</label>
                            <input type="password" id="inputPassword" class="form-control" name="passwd" placeholder="Password" required>
                        </div><br />
                        <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block text-uppercase" name="login" type="submit">Вход</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <?php
} else {
    echo 
"<center><b>Вече сте влезли в системата!!!</b></center>";
}


Това е header.php
<?php
session_start
();
error_reporting(E_ALL E_NOTICE);
require 
'config.php';

function 
homeHeader($pageTitle) {
    
?>


    <!doctype html>
    <html>
        <head>
            <meta charset="utf-8">
            <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
            <title><?php echo $pageTitle?></title>
            <meta name="description" content="">
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
            <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
            <script defer src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.13/js/all.js" integrity="sha384-xymdQtn1n3lH2wcu0qhcdaOpQwyoarkgLVxC/wZ5q7h9gHtxICrpcaSUfygqZGOe" crossorigin="anonymous"></script>
            <script src="js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
            <script src="js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
            <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
            <link href="css/bootstrap-grid.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
            <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
            <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
            <script src="js/bootstrap.bundle.min.js" type="text/javascript"></script>
        </head>
        <body>
            <div class="navbar">
                <a href="index.php"><i class="fa fa-fw fa-table"></i> Наличен шлаух</a>
                <a href="products.php"><i class="fa fa-fw fa-table"></i> Изделия</a>
                <a href="manuel.php"><i class="fa fa-fw fa-question-circle"></i> Инструкция</a>
                <a href="admin/index.php"><i class="fa fa-fw fa-plus"></i> Добави шлаух</a>
            </div>
            <?php
        
}

        function 
adminHeader($pageTtitle) {
            if (
$_SESSION['isLogin'] === true && $_SESSION['user_info']['user_type'] == 3) {
                
?>

                <!doctype html>
            <html>
                <head>
                    <meta charset="utf-8">
                    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
                    <title><?php echo $pageTtitle?></title>
                    <meta name="description" content="">
                    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
                    <script src="../js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
                    <script defer src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.13/js/all.js" integrity="sha384-xymdQtn1n3lH2wcu0qhcdaOpQwyoarkgLVxC/wZ5q7h9gHtxICrpcaSUfygqZGOe" crossorigin="anonymous"></script>
                    <script src="../js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
                    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
                    <link href="../css/bootstrap-grid.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
                    <link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
                    <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
                    <script src="../js/bootstrap.bundle.min.js" type="text/javascript"></script>
                </head>
                <body>
                    <div class="navbar">
                        <a href="../index.php"><i class="fa fa-fw fa-table"></i> Наличен шлаух</a>
                        <a href="#"><i class="fa fa-fw fa-table"></i> Изделия</a>
                        <a href="#"><i class="fa fa-fw fa-question-circle"></i> Инструкция</a>
                        <a href="logout.php"><i class="fa fa-fw fa-plus"></i> Изход</a>
                    </div>
                    <?php
                
} else {
                    
?>

                    <!doctype html>
                <html>
                    <head>
                        <meta charset="utf-8">
                        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
                        <title><?php echo $pageTtitle?></title>
                        <meta name="description" content="">
                        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
                        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
                        <script defer src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.13/js/all.js" integrity="sha384-xymdQtn1n3lH2wcu0qhcdaOpQwyoarkgLVxC/wZ5q7h9gHtxICrpcaSUfygqZGOe" crossorigin="anonymous"></script>
                        <script src="../js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
                        <script src="../js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
                        <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
                        <link href="../css/bootstrap-grid.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
                        <link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
                        <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
                        <script src="../js/bootstrap.bundle.min.js" type="text/javascript"></script>
                    </head>
                    <body>
                        <div class="navbar">
                            <a href="../index.php"><i class="fa fa-fw fa-table"></i> Наличен шлаух</a>
                            <a href="#"><i class="fa fa-fw fa-table"></i> Изделия</a>
                            <a href="#"><i class="fa fa-fw fa-question-circle"></i> Инструкция</a>
                            <a href="#"><i class="fa fa-fw fa-plus"></i> Добави шлаух</a>
                        </div>

                        <?php
                    
}
                }
                
?>
10
Проекти / Re: Сайт за резервни части
« Последна публикация от HanKrum - 10 Декември 2019, 00:50:42 »
п.п. Поръчителят на сайта не плати уговорената сума и сега сайта няма да работи както трябва.
Господинът де оказа доста конфликтен и голям "тарикат" и измамник !!!
Страници: [1] 2 3 ... 10