Покажи всички категории

Tипове данни в С


Оценка 4 от максимум 5. Общо гласували: 24.

добавен:
2009-12-20 07:48:24
прегледи:
8174
автор:
Николай Янев

Здравейте, в този урок ще ви разкажа за основните типове данни в С, как се декларирата и присвояват стойности на променливи.


В С съществуват пет основни типа данни:

void        без стойност
char        символни данни
int        цели числа
float    числа с плаваща запетая
double    числа с плаваща запетая и двойна точност

В тази таблица съм подредил типовете соред това, колко памет заемат.

Декларирането на променливи е много важно, за да може променливите да бъдат използвани. Всяка променлива трябва да бъде декларирана преди да се използва, това най-често става веднага след main(). Съществуват два вида променливи: глобални и локални.Основната разлика между двете е, че глобалните променливи се могат да се виждат в цялата програма, а локалните само във функцията, в която са декларирани. За сега ще използваме само локални променливи, а с глобалните ще се занимаем по-нататък. Декларирането на променливи става много лесно. Конструкцията е тип име;
Типът може да е всеки от петте основни типа без void, името може да е всякакво с изключение на запазнети думи в езика, накрая конструкцията завършва с ;

#include

int main() {
    char ch = 'N';
    int a, b;
    float f = 5.5;

    a = 10;
    b = a;

    printf(“Стойноста на а: %dn”, a);
    printf(“Стойноста на b: %dn”, b);
    printf(“Стойноста на ch: %cn”, ch);
    printf(“Стойноста на f: %fn”, f);

    return 0;
}


Както виждате от програмата има няколко начина за присвояване на стойност на променлива. Когато променливата е от тип char присвоената и стойност, трябва да е между ' ' . В С е позволено присвояването на една променлива на друга. За да можете  да принтирате една променлива на екрана, трябва да укажете във функцията printf() от какъв тип е тя. Това става като първо напишете % следван от означението на типът:

char     -    %c
int     -    %d
float     -    %f
double -    %lf

Е това беше урокът, надявам се да ви е харесал.

Автор: Николай Янев