Покажи всички категории

C hello world


Оценка 4 от максимум 5. Общо гласували: 38.

добавен:
2009-12-19 07:29:53
прегледи:
9639
автор:
Николай Янев

В него ще научите как да си създадете първата програма и как да я компилирате. Двете неща, които ще са ви нужни за създаването на програми на езика С са компилатор и текстов едитор. Текстовият едитор не е задължителен, защото много компилатори имат вградени едитори.

Нека започнем със самата програма:

#include
int main() {

    printf(“Hello World!n”);
    
return 0;
}

#include e директива към предпроцесора, която включва библиотеката stdio.h към вашата програма. Тази библиотека служи за използване на стандартни функции като printf(), scanf() и други функции. Следващия ред извиква функцията main(), с която започва всяка програма на С. Веднага след това трябва да се сложи знакът {. Функцията printf() се използва за извеждане на текст. Всеки текст трябва да бъде обграден с отварящи и затварящи кавички. Знакът n е знак за нов ред, но за него ще говорим по-късно. Функцията завършва с ; , защото той обозначава край на израза. Следващият ред return 0; означава че функцият main() връща стойност 0 на операционната системеа. Тя също завършва с Накрая на програмата се слага }, което обозначава край на функцията.

 

Сега ще ви покажа как да си компилирате програмата. Аз използвам компилатора jcc. За да компилирате програмата с този компилатор, първо трябва да се намирате в директорията, в която се намира вашата програма. Когато вече сте на желаното място пишете следното в командния ред:

gcc program.c -o program”

 

Сега нека обясня кое какво означава. Първо пишем gcc което се изплзва за иползване на на компилатора. program.c първата част е името на вашата програма, а втората част е разширението на вашата програм, което в нашия случай трябва да бъде  -о се използва за да можем да зададем наше име на изходната програма, а последвалото име след нея е името на нашата изходна програма. Това беше първият урок надявам се да ви е харесал.

 

Автор: Николай Янев