Покажи всички категории

C - компилатори


Оценка 4 от максимум 5. Общо гласували: 47.

добавен:
2009-12-19 07:25:32
прегледи:
12123
автор:
Николай Янев

Това е нулев урок, в който ще ви разкажа накратко какво е това компилатор.

Компилаторът е средството, с което ще можем да създадем нашите програми ако може така да се каже. Най-просто казано работата на компилатора е да превежда от езика на който пишем, на езика на компютъра. Има различни видове компилатори, някои от тях са с отворен код, а други са платени.

Едни от най-рзпространените компилатори за С са “gcc, Eclipse и Microsoft Visual С++” Aз лично използвам gcc, който е инсталиран по подразбиране на Линукс. Ако искате да го използвате на Windows може да си свалите прост MinGW (http://www.mingw.org/). Tози компилатор не разполага със собствен текстов едитор и за това ще трябва да изолзвате отделен по ваш избор.

Eclipse (http://www.eclipse.org/downloads/) Eclipse e чудесна графична среда за разработка, която има вграден текстов редактор и много други функции.

Microsoft Visual С++ (http://msdn.microsoft.com/en-us/visualc/default.aspx) визуална среда за програмиране, която разполага с много вградени библиотеки, но може да се използав единствено с Windows. Е това беше краят на урока на дявам се да е бил изчерпателен и да ви е харесал