Покажи всички категории

Разширенията в Google Chrome - част 2


Оценка 4 от максимум 5. Общо гласували: 14.

добавен:
2010-01-12 09:06:16
прегледи:
6414
автор:
ivan.h

Здравейте.В този урок ще ви покажа някои неща свързани с разширенията
като това как да променяте страници,да отваряте нов таб и нов прозорец.


Чрез следния код можете да направите новите табове които отваряте
да изгледжат така както вие искате.В файла manifest.json добавяте тези редове:
...
"chrome_url_overrides": {
"newtab": "newtab.html"
},
...
Страницата newtab.html я правите да изглежда както си искате,
и така всеки отворен таб ще се показва съдържанието в тази страница.
Друг вариант за отваряне на нов таб е когато някой кликне на линк
в разширението.В manifest.json пооставяте тези редове:
...
"permissions": [
"tabs"
],
...
Като след "tabs" добавяте сайта ,който искате да посетите:
"tabs","http://nau4i.me/"
Но за да се отвори нов таб това трябва да стане с функцията:
chrome.tabs.create()
Аналогично и за отварянето на нов прпзорец се използва :
...
"permissions": ["tabs"],
...
А функцията е chrome.windows.create( )
Вероятно някой от вас неразбират някой неща но мисля със следващият
пример да покажа нагледно как стават тези неща както и някои други.
Както вече казах тези разширения се базират на вече съществуващи технологии,
и новият материал и новие идеи и концепции са малко и лесно усвоими.
Това е примера.
manifest.json
{
"name": "Chrome",
"version": "1.0",
"description": "Chrome.",
"browser_action": {
"default_title": "Chrome",
"default_icon": "icon.png",
"popup": "popup1.html"
},
"permissions": [
"tabs",
"http://nau4i.me/",
]
"chrome_url_overrides": {
"newtab": "newtab.html"
}
}
popup1.htmlwww.nau4i.me
// var rssProm = "http://www.google.bg";
function newtab() {
chrome.tabs.create({ url : rssProm   });
}
function newwindow() {
chrome.windows.create({ url : rssProm });
}
// ]]>new tab

new windownewtab.html

nau4i.me


Заредете разширението и ще се появят 2 линка ,на които като
кликнете се отваря съответно нов таб и нов прозорец.
При опит да се отвори нов таб чрез клавишна комбинация или по друг начин
се зарежда страницата newtab.html ,съответно с нейното съдържание.