Покажи всички категории

Конвертиране на Видео в mp4 под Уиндоус и Линукс


Оценка 5 от максимум 5. Общо гласували: 14.

добавен:
2011-03-21 14:06:02
прегледи:
5904
автор:
Методи

Как се записват уроци за nau4i.me в нужния формат под уиндоус и линукс.

cmd 1

sudo wget --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs).list && sudo apt-get --quiet update && sudo apt-get --yes --quiet --allow-unauthenticated install medibuntu-keyring && sudo apt-get --quiet update

cmd 2
sudo apt-get install ffmpeg libavcodec-extra-52convert > pass 1
/usr/bin/ffmpeg -y -i input.ogv -sameq -s 1024x768 -aspect 4:3 -r 30000/1001 -b 2M -bt 4M -pass 1 -vcodec libx264 -vpre fastfirstpass -threads 0 -an -f mp4 -loglevel quiet /dev/null

convert > pass 2
/usr/bin/ffmpeg -y -i input.ogv -sameq -s 1024x768 -aspect 4:3 -r 30000/1001 -b 2M -bt 4M -pass 2 -vcodec libx264 -vpre hq -threads 0 -async 1 -acodec libfaac -ac 2 -ab 160k -ar 48000 -loglevel quiet out.mp4

 

!!! Забележка !!!


Беше открито, че изходния .mp4 файл при конвертирането под линукс не е с изместен атом отпред, и за да го оправим трябва да инсталираме qt-faststart, който е част от FFmpeg
За целта трябва да изпълните следните команди:

1. Тъй като qt-faststart трябва да бъде компилиран, ще ни трябват няколко пакета за целта:
sudo apt-get install build-essential git-core checkinstall yasm texi2html libfaac-dev libjack-jackd2-dev libmp3lame-dev libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev libsdl1.2-dev libtheora-dev libva-dev libvdpau-dev libvorbis-dev libvpx-dev libx11-dev libxfixes-dev libxvidcore-dev zlib1g-dev

2. 
cd

3.
git clone git://git.videolan.org/ffmpeg

4.
cd ~/ffmpeg

5.
make tools/qt-faststart

6.
sudo checkinstall --pkgname=qt-faststart --pkgversion="$(./version.sh)" --backup=no --deldoc=yes --fstrans=no --default install -D -m755 tools/qt-faststart /usr/local/bin/qt-faststart

За да изместим атома на конвертираният .mp4 файл изпълняваме следната команда:

qt-faststart [input_file.mp4] [output_file.mp4]

Пример:
qt-faststart out.mp4 out_atom_ok.mp4

Независимо от големината на файла - става изключително бързо.