Покажи всички категории

Създаване на уеббазиран вестник с OpenOffice


Оценка 5 от максимум 5. Общо гласували: 15.

добавен:
2010-02-08 18:09:05
прегледи:
6183
автор:
Стоян

1.    Въведение.
2.    Персонализиране на работата с програмата на Български език.
2.1    Добавяне на допълнителни собственически шрифтове.
2.2    Добавяне на допълнителни пакети за работа на български.
2.3    Настройване на средата: Речници, помощници, др.
3.    Преминаване на метрична система за средата.
4.    Основи на форматирането на шрифтове, думи и абзаци
4.1    Избор и промяна на шрифт.
4.2    Промяна на размер на шрифт.
4.3    Удебелен, наклонен, подчертан шрифт.