Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 6245
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 9582
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 11074
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 7710
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 4465
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 8406
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 7019
2009-11-28 Въведение gatakka 15837
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 4740
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 16116
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 20338
2009-11-30 Коментари gatakka 6850
2009-11-30 Константи gatakka 5543
2009-11-30 Логически оператори gatakka 8228
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 10211
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 7696
2009-11-30 Математически операции gatakka 8453
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 7985
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 9617
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 9736
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 13319
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 23893
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 7514
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 7170
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 10491
2009-11-30 Типове данни gatakka 10098
2009-11-30 Условни оператори gatakka 9052
2009-11-30 Файлови операции gatakka 7456
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 10122
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 6664
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 6717
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 9620
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 8312
2009-11-30 Цикълът while gatakka 8971