Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 4466
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 4741
2009-11-30 Константи gatakka 5544
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 6246
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 6664
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 6718
2009-11-30 Коментари gatakka 6850
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 7020
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 7171
2009-11-30 Файлови операции gatakka 7457
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 7515
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 7697
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 7711
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 7985
2009-11-30 Логически оператори gatakka 8229
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 8313
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 8406
2009-11-30 Математически операции gatakka 8454
2009-11-30 Цикълът while gatakka 8972
2009-11-30 Условни оператори gatakka 9053
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 9583
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 9617
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 9620
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 9737
2009-11-30 Типове данни gatakka 10099
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 10123
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 10212
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 10491
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 11074
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 13319
2009-11-28 Въведение gatakka 15838
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 16116
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 20338
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 23894