Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2009-11-28 Въведение gatakka 15413
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 19940
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 15855
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 23431
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 12944
2009-11-30 Типове данни gatakka 9778
2009-11-30 Математически операции gatakka 8141
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 9445
2009-11-30 Коментари gatakka 6606
2009-11-30 Условни оператори gatakka 8755
2009-11-30 Логически оператори gatakka 7927
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 9256
2009-11-30 Цикълът while gatakka 8668
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 9352
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 9770
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 9894
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 7422
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 7685
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 7958
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 8132
2009-11-30 Константи gatakka 5223
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 6753
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 9279
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 10164
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 6911
2009-11-30 Файлови операции gatakka 7187
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 6440
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 6407
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 10809
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 7464
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 7270
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 4548
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 4261
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 6003