Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2009-11-28 Въведение gatakka 15632
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 20139
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 15977
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 23643
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 13126
2009-11-30 Типове данни gatakka 9940
2009-11-30 Математически операции gatakka 8282
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 9585
2009-11-30 Коментари gatakka 6717
2009-11-30 Условни оператори gatakka 8904
2009-11-30 Логически оператори gatakka 8058
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 9449
2009-11-30 Цикълът while gatakka 8816
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 9469
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 9914
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 10053
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 7563
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 7832
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 8103
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 8252
2009-11-30 Константи gatakka 5365
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 6879
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 9419
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 10296
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 7023
2009-11-30 Файлови операции gatakka 7319
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 6569
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 6520
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 10929
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 7579
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 7397
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 4639
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 4357
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 6122