Покажи всички категории
34 урока в категория PHP за начинаещи
добавен име автор гледания
2010-11-21 Closure в php 5.3 Стоян 6127
2010-10-29 Анонимни функции (lambda function) в PHP5.3 Стоян 4360
2010-10-27 Именни пространства в PHP 5.3 (namespace) Стоян 4644
2009-12-02 Работа с дати и време gatakka 7402
2009-11-30 Адресна книга (част 2) gatakka 7583
2009-11-30 Адресна книга (част 1) gatakka 10932
2009-11-30 Функции за масиви gatakka 6524
2009-11-30 Функции за стрингове gatakka 6572
2009-11-30 Файлови операции gatakka 7322
2009-11-30 Работа със сесии (ревизия) gatakka 7026
2009-11-30 Сесии (Sessions) gatakka 10305
2009-11-30 Post и Get (как да вземем информация от браузъра) gatakka 9422
2009-11-30 Включване на външни файлове gatakka 6883
2009-11-30 Константи gatakka 5370
2009-11-30 Видимост на променливи (scope) и предаване по стойност/референция gatakka 8255
2009-11-30 Цикълът foreach gatakka 8106
2009-11-30 Многомерни масиви gatakka 7833
2009-11-30 Масиви -част2 gatakka 7565
2009-11-30 Масиви - част1 gatakka 10056
2009-11-30 Функции в PHP gatakka 9918
2009-11-30 Особености при работа със Strings gatakka 9472
2009-11-30 Цикълът while gatakka 8819
2009-11-30 Цикълът FOR gatakka 9453
2009-11-30 Логически оператори gatakka 8062
2009-11-30 Условни оператори gatakka 8908
2009-11-30 Коментари gatakka 6724
2009-11-30 Прехвърляне между типове данни (cast) gatakka 9589
2009-11-30 Математически операции gatakka 8286
2009-11-30 Типове данни gatakka 9946
2009-11-30 Променливи в PHP gatakka 13131
2009-11-28 Първото PHP приложение gatakka 23650
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Ubuntu gatakka 15981
2009-11-28 Инсталация на софтуера под Windows gatakka 20144
2009-11-28 Въведение gatakka 15636